Vartolomei Brindusa

Picture

Doctor în drept (2006), având teza de doctorat cu titlul „Contractul internaţional de factoring”, elaborată sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Ştefănescu Brânduşa, fiind susţinută public în anul 2006.

Activitate profesională:
Avocat – Baroul Bucureşti (din 2000 până în prezent).

Activitate didactică:
preparator, asistent, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti la disciplinele: drept civil, dreptul muncii şi dreptul comerţului internaţional.

Principalele lucrări, articole şi studii publicate:
- Concedierea colectivă. Doctrină. Legislaţie. Decizii ale Curţii Constituţionale. Recursuri în interesul legii. Jurisprudenţă comentată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
- Creanţele salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorului în România. Studiu comparativ al normelor naţionale şi internaţionale, Ed. ILO, Budapesta, 2011.
- Dreptul muncii - pentru învăţământul economic, Ed. Economică, Bucureşti, 2009.
- Admisibilitatea grevei patronale (lock-out-ului) în România, în RRDM nr. 8/2015.
- Caracterul desfiinţării locului de muncă în cazul concedierii potrivit art. 65 C. muncii, în RRDM nr. 7/2015.
- Consideraţii referitoare la cauza reală şi serioasă în cazul concedierii din motive ce nu ţin de persoana salariatului, în Dreptul nr. 5/2014.
- Radierea de drept a sancţiunilor disciplinare, în RRDM nr. 8/2011.
- Consideraţii referitoare la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în Dreptul nr. 7/2011.
- Telemunca – o noua forma de organizare a muncii, în Dreptul nr. 2/2008.
- Aspecte privind procedura de soluţionare pe cale amiabilă a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, în RRDM nr. 2/2004.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM