Catuna Ligia

Picture

Background
Prof. univ. Dr. Ligia Cătuna, avocat din anul 1987, partener senior și fondator al Societăţii Civile de Avocaţi „Ligia Cătuna şi Asociaţii”, deţine o experienţă bogată în domeniul litigiilor, al arbitrajului şi al consultanţei juridice.
Nume de rezonanţă în lumea juridică, a absolvit cu diplomă de merit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi este doctor în Drept al Universităţii “Babes-Bolyai”, titlu conferit în anul 1999.
Partenerul senior Ligia Cătuna a dobândit calitatea de Profesor Universitar pentru specializarea Dreptul proprietăţii intelectuale şi Drept procesual civil, domenii în care a publicat numeroase lucrări.
A fost președintele Curții de Arbitraj de pe lângă CCIA Timișoara.

Activitate didactică universitară şi publicaţii
A participat la numeroase congrese internaţionale şi europene de avocatură, simpozioane științifice pe plan intern şi internaţional, a publicat 90 de lucrări în revistele de specialitate din ţară şi din străinătate, precum şi cărţi de specialitate, între care:
Dreptul de autor, studii juridice
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Studii juridice
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, 2008

Drept procesual civil, Manuale Beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, ediţia a 5-a, 2007

Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, manuale beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Sinteze şi grile
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 2014, 2015, 2016

Drept civil. proprietate intelectuală – curs universitar
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013

Drept procesual civil, parte generală, manuale Beck
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013

Experienţă profesională în domeniile
Drept internaţional privat
Dreptul familiei
Drept comercial
Drept de autor

Limbi străine
Limba engleză
Limba franceză
Limba italiană

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM