Danisor Diana

Picture

Studii universitare
1990-1995: Diplomă de licenţă sesiunea iunie 1995 - profilul: filologie, specializarea: limba şi literatura franceză - limba şi literatura română, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie
1996-2002: Diplomă de licenţă sesiunea iunie 2002 - profilul ştiinţe juridice, specializarea drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu"
1 martie -15 aprilie 2002 - Diplomă a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, cursuri la distanţă, Curs general de proprietate intelectuală
2002-2003: Diplomă de masterat, ciclul 3 - Drepturi Fundamentale, Universitatea din Nantes, Facultatea de Drept
01.06.2004 - Diplomă de doctor în domeniul filologie, cu distincţia "cum laude" a Universităţii din Craiova
octombrie 2007 înscriere la doctorat în domeniu drept, specializarea drept constituţional, cu tema "Evoluţia controlului de constituţionalitate în Franţa şi România"

Specializări în străinătate
1994: Bursă de lingvistică-pedagogie, Saint-Etienne, Franţa
octombrie 1995-ianuarie 1996 - Bursă de studii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Umane, Luxembourg
1995-1996 - Bursă de studii, Facultatea de Drept, Luxembourg
18-29 iunie 2001 şi 3-13 iunie 2001 - Bursă Italia - Florenţa, Institutul Universitar European, Academia Europeană de Drept

Funcţii îndeplinite
1996-1997: preparator Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie, Catedra de limbi romanice
1997-2000: preparator Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj
2000-2003: asistent Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu"
2003-2006: lector Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu"
2004-2006: titular curs Lexicologie juridique, seminarii Terminologie juridique, Universitatea din Craiova, Facultatea de litere, Cursuri de masterat.
2006-2007: lector Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative "Nicolae Titulescu"
Lucrari publicate
1. Cours de français. Morphologie. Textes juridiques. Dictionnaire juridique, Editura Universitaria, Craiova, 1999, unic autor, ISBN 973-9271-55-3, 225 pag.
2. Cours de français pour les étudiants en droit, Editura Themis, Craiova, 2000, unic autor, ISBN973-999969-9X, 301 pag.
3. Législation économique, Universitaria, Craiova, 2001, coautor împreună cu Anca Ileana Duşcă, ISBN 973-8043-11-0, 141 pag.
4. Le français juridique/Franceză juridică, C.H.Beck, Bucureşti, 2007, unic autor, ISBN978-973-115-119-9, 351 pag.
5. Dictionar juridic român -francez/ francez -roman ,C.H.Beck, Bucureşti, 2008

Sursa: http://drept.ucv.ro/oldsite/Org/CV/DianaDanisor.html

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM