Ciobanu Petrut

■ Studii:
- a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, promoția 1998;
- cursuri postuniversitare în domeniul Științelor Penale, specializarea Criminalistică, promoția 1998-1999;
- în ianuarie 2011 a susținut teza de doctorat intitulată „Metodologia investigației criminalistice a infracțiunilor din domeniul financiar-bancar”.

■ Activitate profesională:
- cadru didactic la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul Drept penal;
- avocat, membru al Baroului București și al Uniunii Naționale a Barourilor din România; - titular al Cabinetului de Avocat „Dr. Petruț Ciobanu”;
- prodecan al Baroului București și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România;
- lector la disciplinele Drept penal și Drept procesual penal;
- responsabil cu pregătirea continuă în domeniul Dreptului public, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
- membru în Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de admitere și definitivare în profesia de avocat;
- membru în Colegiul Științific al revistei „Pandectele Săptămânale”, editată de către Editura Rosetti International;
- membru în Colegiul de conducere al Centrului de Cercetare în domeniul Științelor Penale din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București;
- membru al Asociației Române de Științe Penale;
- membru al Asociației Criminaliștilor din România;
- membru în cadrul rețelei europene de avocați PenalNet;
- a participat la numeroase conferințe în domeniul Criminalisticii, Dreptului penal, Dreptului procesual penal, la nivel național și internațional.

■ Publicații:
- autor de articole, studii, lucrări publicate în reviste de specialitate și volume ale unor conferințe.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM