Pop Cristina

Picture

Studii:
Licențiat (2009) și masterat (2011) în drept, Facultatea de Drept, UBB, Cluj-Napoca; în iulie 2008 a obţinut diplomă - Drept privat european la Facultatea de Drept, Universitatea din Salzburg; în octombrie 2008 a obținut diplomă - Facultatea de Drept, Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi; din 2014 este doctorand Drept Roman (Facultatea de Drept, UBB, Cluj-Napoca).

Activitatea:
- în 2017 a obtinut titlul de doctor in drept; momentan activeza ca asistent universitar in cadrul Facultatii de Drept, UBB, Cluj-Napoca.

Publicaţii:
- Drept roman – Îndrumar pentru seminarii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013
- Drept roman – Îndrumar pentru seminarii, ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014
- Unele aspecte ale desprinderii juridicului de sub tutela sacrului în dreptul roman, Studia Iurisprudentia, nr. 2/2014
- Unele aspecte privind divorțul în dreptul roman, Studia Iurisprudentia, nr. 2/2015
- Dos - unele considerații de natură juridică privind această instituție romană, în Studii și cercetări juridice europene, Conferința internațională a doctoranzilor în drept, ed. a VIII-a, Timișoara, 2016
- O privire de ansamblu asupra inovațiilor legislative ale Împăratului Uxorius, susținut în cadrul Conferinței Interdisciplinare a Doctoranzilor UBB, ediția I, 2016, publicat în Studia Iurisprudentia, nr. 2/2016

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM