Pacurariu Ioana

Picture

Studii:
licențiat în drept, master în Ştiinţe penale, doctor în drept (2015) - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept din Sibiu.

Activitate:
avocat în Baroul Sibiu; asistent universitar asociat, Facultatea de Drept din Sibiu, seminarii la disciplinele Drept penal special şi Practică la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti.

Publicaţii:
autor a numeroase lucrări și studii de specialitate: articole publicate [Interposition of Persons – a Form of Simulation (2007); Interpunerea de persoane - formă a simulaţiei (2008); Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful (2009); Abordarea măsurilor de siguranţă prin prisma noului Cod penal (2011); Procedura camerei preliminare (2011); Influenţe ale noului Cod civil asupra acţiunii civile în procesul penal (2012); Participarea terţelor persoane în latura civilă a procesului penal (2015); Exercitarea acţiunii civile din oficiu în latura civilă a procesului penal (2015)] şi multe în curs de apariţie; cursuri publicate (Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Note de curs, Ed. Universul Juridic, 2011; Ion Poiană, Ioana Păcurariu, Drept procesual penal. Partea generală. Conform noului Cod de procedură penală, Ed. Universul Juridic, 2014) şi alte cursuri aflate în curs de publicare.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM