Preda Aura

Experienţa profesională:

1999 – 2007, cadru didactic universitar (asistent);

2004 – 2006, seminarii in cadrul Masteratului in Criminologie, disciplinele Psihocriminogeneza si Prevenirea si controlul criminalitatii ( Facutatea de Drept, Universitatea Creştina "Dimitrie Cantemir");

2007 – 2011, cadru didactic universitar (lector), cursuri si seminarii Introducere în istoria dreptului, Introducere în Drept, Metodologie juridică, Instituţii de drept roman

- elaborarea programelor analitice, a fişelor disciplinelor si grilelor de evaluare ;
- coordonarea participării studenţilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice de profil;
- participarea la emisiuni cu caracter didactic (Teleamfiteatru) ca invitat al TVRM;
- organizarea unor manifestari stiintifice; - membru in echipa de redactie a Analelor seria Juridice;

2011 – prezent, - cadru didactic universitar ( conferentiar);

2006 – prezent, cercetator ştiinţific gradul III, Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu, Academia Romana.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM