Dan Roxana

Formare profesională
- 2007-2011 – Diplomă de licență, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
- 2012-2013 – studii universitare de masterat, disciplina Drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
- 2017-prezent – studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Activitate profesională
- 2013-prezent – cadru didactic asociat la materia Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
- 31 octombrie 2013-1 februarie 2014 – visiting judge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; - 2015-2017 – judecător la Judecătoria Târgu Mureș;
- 2013-2015, 2017-prezent – judecător cu grad de tribunal, funcționează efectiv la Judecătoria Cluj-Napoca;
- 2018-prezent – Președintele Secției civile a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Activitate științifică
- Rejudecarea după o condamnare în lipsă, o procedură iluzorie. Studiu asupra compatibilității instituției prevăzute de art. 5221 din Codul de procedură penală cu standardele Curții Europene a Drepturilor Omului în materie, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2012;
- Probleme ivite în practica instanțelor de judecată în legătură cu aplicarea noului Cod de procedură civilă și a legilor conexe, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2013 (în coautorat cu Mihai Ivanciuc);
- Examen de practică judiciară în materia ordonanței de plată (art. 1013-1024 C. pr. civ.), în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2014 (în coautorat cu Mihai Ivanciuc);
- Scurte considerații asupra reprezentării convenționale a persoanelor juridice, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015;
- Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns, colectiv de autori, Ed. Universul Juridic, București, 2018 (coautor).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM