Patancius Tiberiu-Vlad

Este avocat în cadrul Baroului București, titular al Cabinetului de avocat „Patancius D. Tiberiu-Vlad”.

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2014-2018), absolvite cu distincția magna cum laude; studii postuniversitare de specializare, disciplina Dreptul internațional al afacerilor, Catedra de Drept Privat, Academia de Studii Economice din București (2000-2001).

Activitate de cercetare științifică
I. Articole:

- Issues related to the appearance, evolution, functions and utility of the legal expenses insurance contracts, especially within the European Union’s States, în LESIJ – Lex ET Scientia International Journal nr. 2/2017, Juridical Series, Ed. Universității „Nicolae Titulescu”, București, 2017, pp. 34-59;
- Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2017, pp. 205-234;
- Considerații privind caracterul juridic al somației de plată comunicate potrivit dispozițiilor O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2016, pp. 135-152;
- Procedura concilierii directe după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă: între desuetudine și necesitatea unei reglementări exprese, Analele Universității București, Seria Drept, 2016, pp. 164-190;
- Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil: reglementare și aspecte practice, în volumul „Studii și Cercetări Juridice Europene” al ediției a 8-a a Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Ed. Universul Juridic, Timișoara, 2016, pp. 231-244;
- Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici, instrument procesual util pentru degrevarea instanțelor de judecată, în volumul „Studii și Cercetări Juridice Europene” al ediției a 7-a a Conferinței internaționale a Doctoranzilor în drept, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Ed. Universul Juridic, Timișoara, 2015, pp. 153-163.

II. Prezentări realizate în cadrul conferințelor internaționale de profil:
o participare la ediția a 11-a a Conferinței internaționale „Challenges of the Knowledge Society” (CKS), organizată de Universitatea Nicolae Titulescu (București), Universitatea Complutense (Madrid) și Universitatea Deusto (Bilbao) – 12-13 mai 2017;
o participare la ediția a 8-a a Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest, Timișoara – 20 mai 2016;
o participare la ediția a 7-a a Conferinței internaționale a doctoranzilor în drept, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest, Timișoara – 15 mai 2015.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM