Ene-Dinu Cornelia Beatrice Gabriela

Educatie si formare: studii universitare la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti (absolvita in 2001), studii post-universitare privind Dreptul Uniunii Europene la Facultatea de Drept, Universitate „Nicolae Titulescu” Bucuresti (absolvita in 2004) si la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti (absolvita in 2011), studii universitare de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti (in perioada 2004-2011).

Experienta profesionala: lector universitar la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti (in perioada 2013-prezent), Catedra de Drept public, disciplina Istoria statului si dreptului romanesc; lector universitar la Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti (in perioada 2014-prezent), Catedra de Drept public, disciplina Teoria generala a dreptului; Secretar al Catedrei de Drept public (2004-2006); mediator in cadrul Consiliului de Mediere (2013-prezent); avocat definitiv in Baroul Bucuresti (2002-prezent).

Activitate de cercetare stiintifica: membru in echipa de cercetare pentru proiectul de cercetare exploratorie Uniformizarea practicii judiciare si armonizarea cu jurisprudenta CEDO, imperativ al infaptuirii justitiei. Propuneri legislative privind asigurarea unei practici judiciare unitare, cu finantare publica MEC-CNCSIS; institutia organizatoare: Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti (2009-2011); Tratate, cursuri universitare, monografii: Teoria Generala a Dreptului. Caiet de seminar, coautor (coord.: prof. univ. dr. Nicolae Popa; coautor: lector univ. dr. Elena Anghel si prep. univ. drd. Laura Spataru-Negura), ed. 1, a 2-a si a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, 2014, 2017. Articole: Cu titlu exemplificativ evocam: publicatii in LESIJ Lex ET Scientia International Journal, The term of „Relevant Market”, as element of dominant position, provided by art. 102 of Treaty on the functioning of the European Union (prezentat la Conferinta internationala Challenges of the Knowledge Society ed. 2019); Certain theoretical and practical issues, regarding the admittance into guarantee of the estates gained on basis of Law no. 112/1995 for the regulation of the legal situations of certain estates with the destination of dwellings, transferred into the property of the state (nr. 1/2009), Cadrul legislativ al achizitiilor pe piata Uniunii Europene (vol. I, nr. 11/2004); Justitia in Statele Unite ale Americii – Cadrul Juridic (vol. I, nr. 10/2003); Izvoarele dreptului in conceptia lui Mircea Djuvara (vol. I, nr. 9/2002); Obligatia de intretinere pentru copiii minori in caz de divort (vol. II, nr. 7/2000); Culpa – fundament al admiterii clauzei penale (vol. 3, nr. 6/1999); Migratia – import de criminalitate (vol. 3, nr. 6/1999); in CKS-eBook, The social-political context of the union of Bucovina of the Kingdom of Romania (2018); Impactul hotararilor preliminare pronuntate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene asupra activitatii instantelor de judecata din Romania (2018);

Actualizat in martie 2020.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM