Garbulet Ioan

Picture

Ioan Gârbuleţ este judecător, în prezent fiind inspector judiciar la Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Este doctor în drept şi redactor-şef al Revistei române de executare silită. A publicat, în calitate de autor, coautor sau coordonator, 20 de lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi peste 150 de articole, studii, note şi comentarii în diferite reviste de specialitate şi pe site-uri juridice.
I s-a conferit, de către Uniunea Juriştilor din România, premiul „I.L. Georgescu” pentru lucrarea „Tratat teoretic şi practic de executare silită”, vol. I-II, Ed. Universul Juridic, 2013, şi „Diplomă de excelenţă” pentru lucrarea „Abaterile disciplinare ale magistraţilor”, Ed. Universul Juridic, 2016.
În anul 2010 a primit premiul „Savelly Zilberstein” pentru cel mai bun studiu publicat în Revista română de executare silită.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM