15912579703KWQT3.png

Cod: 12538

ISBN: 2066-6403

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 872

Disponibilitate: in stoc

Conferinta internationala a doctoranzilor in drept - Timisoara, 2020

Conferința internațională a doctoranzilor în drept din țările central și est-europene, aflată, anul acesta, la cea de-a douăsprezecea ediție (19 iunie 2020, desfășurată online), constituie o manifestare științifică prin care Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Fundația Universității de Vest din Timișoara și Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara urmăresc punerea în valoare a rezultatelor cercetării științifice obținute de doctoranzii în domeniul științelor juridice în perioada studiilor doctorale.

 

Tineri juriști, proveniți din mediul universitar românesc și european, dar și din cel profesional (magistrați, avocați, notari publici, consilieri juridici), abordează interesante probleme de drept în aproape 80 de studii și articole, fapt care ne întărește convingerea că organizarea acestei manifestări științifice este o reușită.

 

Volumul de față adună în paginile sale lucrările prezentate în cadrul conferinței, în dorința de a consolida dimensiunea europeană a învățământului doctoral, asigurând circuitul de idei între participanți și cititori. Cel puțin la fel de importante sunt, însă, legăturile facilitate de această manifestare, care reprezintă un bun prilej de realizare a mobilităților necesare uniformizării standardelor aplicabile programelor de studii doctorale în domeniul științelor juridice. Adresăm mulțumiri, pe această cale, doctoranzilor participanți la conferință, conducătorilor de doctorat sub îndrumarea cărora au fost elaborate lucrările, precum și instituțiilor de învățământ superior și cercetare științifică din România și din străinătate de la care provin doctoranzii și care i-au încurajat pe aceștia în demersul lor.

 

Organizatorii conferinței datorează mulțumiri, în egală măsură, editorului Universul Juridic, pentru profesionalismul cu care sprijină acest eveniment, precum și pentru efortul constant pe care apariția volumelor anuale ale conferinței internaționale a doctoranzilor îl presupune. Contribuțiile sunt publicate în limba română sau într-o limbă de largă circulație internațională, în ordinea alfabetică a autorilor, pe secțiuni. Ele valorifică legislația și doctrina de până la 31 martie 2020, cu excepția cazului în care se precizează altfel.

Ne exprimăm speranța că următoarea ediție a conferinței, inițiată de Școala Doctorală a Facultății de Drept din Timișoara și de centrele de cercetare din cadrul acesteia, va beneficia de o cel puțin la fel de largă prezență națională și internațională și lansăm, încă de pe acum, invitația de a ne reuni din nou, în 2021, la Timișoara.

 

Prof. univ. dr. Lucian Bercea

Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

 

Prof. univ. dr. Irina Sferdian

Directorul Școlii Doctorale a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

 

Prof. univ. dr. Radu I. Motica

Președintele Consiliului Științific al Centrului European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara

 

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
museum