1566478418QWJE6L.png

Cod: 11960

ISBN: 978-606-39-0498-1

Editura:

Data aparitiei: 2019

Colectia:

Pagini: 438

Disponibilitate: in stoc

Contencios administrativ si fiscal. 2019

Autor:

Lucrarea intitulata „Contencios administrativ și fiscal. Legea nr. 554/2004. Legea nr. 212/2018. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Corelari legislative. Comentarii. Explicații. Doctrina. Jurisprudența” analizeaza intr-o maniera complexa implicațiile modificarilor și completarilor aduse instituției contenciosului administrativ și fiscal, a contenciosului special in materia achizițiilor publice, precum și a contenciosului special in materia restituirii imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist din Romania, prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative.

Urmand structura noilor soluții legislative instituite prin Legea nr. 212/2018 și in contextul in care realitatea juridica din Romania se afla intr-o continua schimbare și evoluție, lucrarea incearca o analiza a acestor soluții legislative menita sa fundamenteze și sa acrediteze o noua teorie prin care sa fie sa rasturnat „tradiționalismul” și „conservatorismul” manifestat de-a lungul timpului in materia acestei instituții fundamentale a statului de drept, respectiv, instituția contenciosului administrativ. Este avuta in vedere, cu precadere, schimbarea de paradigma in materia competenței instanțelor judecatorești care soluționeaza litigii avand ca obiect executarea contractelor administrative.

Pentru realizarea acestui deziderat, lucrarea analizeaza implicațiile noilor soluții legislative instituite prin Legea nr. 212/2018, in conexiune atat cu celelalte dispoziții legale ramase nemodificate, cat și cu intregul edificiul normativ, la care se adauga jurisprudența și doctrina relevanta in materie. O importanța majora este acordata unor probleme care au creat controverse doctrinare și jurisprudențiale cu implicații asupra noilor modificari legislative și care nu și-au gasit o consacrare la nivel legislativ, precum: momentul intrarii actelor administrative in circuitul civil; suspendarea executarii actului administrativ cu caracter normativ; o noua teorie privind raspunderea autoritaților publice fara personalitate juridica. Prin actualitatea, amploarea, complexitatea și utilitatea lucrarii, aceasta va constitui un instrument util de lucru pentru autoritațile judecatorești, practicienii dreptului, cadrele didactice și studenți.


In volumul „Contencios administrativ și fiscal”, Oliviu Puie dezbate Legea nr. 554/2004, Legea nr. 212/2018 și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ din mai multe puncte de vedere: legislativ, al doctrinei și al jurisprudenței. Astfel, in prima parte a lucrarii ni se prezinta considerații preliminare legate de Codul administrativ, implicațiile in materia solutionarii litigiilor de contencios administrativ, modificarile și completarile aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 in materia obiectului acțiunii judiciare, precum și in cazul unor acte administrative care nu pot face obiectul unei acțiuni la instanțele de contencios administrativ, urmate de modificarile in materia criteriilor de determinare a competenței materiale a instanțelor care soluționeaza litigii de contencios administrativ.

De asemenea, autorul dezbate neconcordanta si necorelarea unor texte ale Codului administrativ cu dispozitiile din Constitutia republicata. Alte subiecte important ale lucrarii sunt controlul de tutela administrativa exercitat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici in contextul Legii contenciosului administrativ, precum și regimul citarii și obligațiile impuse parților litigiului de contencios administrativ.

Alte teme importante sunt judecarea cererilor și regimul taxelor judiciare de timbru, precum și masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist din Romania. Nu in ultimul rand, sunt prezentate modificarile aduse legii și masurile de finalizare a cererilor privind acordarea de compensații cetațenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și acordarea de despagubiri și compensații cetațenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a starii de razboi și a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

Daniela Nae

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri