1459846903TrRrS.jpg

Cod: 9350

ISBN: 978-606-673-661-9

Editura:

Data aparitiei: 2015

Colectia:

Pagini: 876

Disponibilitate: in stoc

Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul 1

Autor:

Lucrarea intitulata „Tratat teoretic și practic de contencios administrativ” reprezinta primul tratat din literatura juridica romaneasca dupa adoptarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și a noului Cod de procedura civila, care trateaza in mod exhaustiv, complex și interdisciplinar, atat din punct de vedere teoretic, cat și din punct de vedere practic, cea mai complexa și controversata instituție a dreptului public, instituția contenciosului administrativ.
Corespunzand exigențelor științifice ale unui tratat, lucrarea reprezinta o varianta substanțial modificata, completata și revizuita a celor doua volume aparute in anul 2009 la cea mai prestigioasa editura de carte juridica din Romania, Editura Universul Juridic, intitulate „Contenciosul administrativ”, precum și a celorlalte lucrari aparute care analizeaza aspecte ale instituției contenciosului administrativ, in acord cu legislația, doctrina și practica judiciara in materie.

Volumul Tratat teoretic și practic de contencios administrativ este structurat, prin raportare la analiza logico-sistematica a instituției contenciosului administrativ, in trei titluri, respectiv: Titlul I, „Preliminarii”; Titlul II, „Recursul administrativ prealabil in contenciosul administrativ tipic si in contenciosul administrativ special, de competenta altor instante decat cele de contencios administrativ special”; Titlul III, „Recursul jurisdictional”.

Valorificand legislația, doctrina și jurisprudența romana și franceza, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene, lucrarea analizeaza atat problematica soluționarii litigiilor de contencios administrativ de catre instanțele specializate de contencios administrativ, cat și a celor soluționate de catre alte instanțe decat cele de contencios administrativ, pe calea recursului paralel, in contextul in care aceste litigii sunt tot litigii de contencios administrativ, dar, formal, sunt soluționate de catre alte instanțe decat cele de contencios administrativ. Lucrarea analizeaza instituția contenciosului administrativ printr-o analiza logico-sistematica și teleologica, fiind reliefate toate implicațiile noului Cod de procedura civila și ale celorlalte acte normative speciale asupra acestei instituții fundamentale a statului de drept.

Totodata, lucrarea Tratat teoretic și practic de contencios administrativ analizeaza și inglobeaza, in premiera, atat contenciosul administrativ tipic reglementat de Legea-cadru nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și alte acte normative speciale, cat și varietațile contenciosului administrativ reglementate de acte normative speciale, respectiv: contenciosul administrativ-fiscal; contenciosul administrativ contravențional soluționat pe calea recursului paralel de catre alte instanțe decat instanțele specializate de contencios administrativ; contenciosul administrativ in materia concurenței și a ajutorului de stat; contenciosul administrativ in materia achizițiilor publice; contenciosul administrativ in materia amenajarii teritoriului și a urbanismului; contenciosul administrativ in materia protecției mediului. Procedura de executare a hotararilor judecatorești pronunțate de catre instanțele specializate de contencios administrativ și de catre instanțele de contencios administrativ special se bucura de o ampla și detaliata analiza, atat prin raportare la prevederile noului Cod de procedura civila, cat și la jurisprudența instanței de contencios european și a celei de contencios unional.

Prin amploarea, complexitatea și vasta documentare in elaborarea acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referința in dreptul romanesc, atat pentru autoritațile publice cu atribuții in materie, magistrați și alți practicieni ai dreptului, cat și pentru cadrele didactice universitare și studenți.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum
EVOGPS
museum
casadetraduceri