Puie Oliviu

Picture

Experiență profesională:2016-prezent: Conferențiar universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş;‎2011-2016: Lector universitar doctor în cadrul facultăţii de a drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş;2007-2008: Lector universitar doctorand asociat la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş2006-2007: Lector universitar asociat în cadrul Universităţii Româno – Germane Sibiu, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative2001-2002: Lector universitar asociat în cadrul Facultăţii de Drept a Universtităţii Vasile Goldiş Arad, filiala ZalăuEducație și formare:

2005-2008: Diplomă de doctor în drept1989-1994: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Drept, promoţia 1994, forma de învăţământ fără frecvenţă
Premii şi distincţii:Premiul Savelly Zilberstein pentru anul 2009 conferit de către Editura Universul Juridic Bucureşti şi Revista română de executare silită, pentru articolul „Consideraţii privitoare la titlurile executorii şi procedura de executare în materia contenciosului contravenţional” din Revista română de executare silită nr. 1/2009.Monografii apărute:

1. Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;


2. Recursul administrativ şi jurisdicţional în contenciosul administrativ, după modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007;


3. Executarea hotărârilor judecătoreşti în contencios administrativ, ediţia a 2-a, revizuită după modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;


4. Reglementări juridice în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. Legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;


5. Contenciosul administrativ, vol. I şi vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009;


6. Reglementări juridice în materia urbanismului. Dreptul de proprietate şi contenciosul administrativ în materie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;


7. Parteneriatul public-privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;


8. Serviciile de utilitate publică, editura Universul juridic, Bucureşti, 2012;


9. Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;


10. Contractele administrative în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;


11. Contractele civile în contextul noului Cod civil al noului Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.Este autor a peste 100 de studii publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate (Dreptul, Revista Română de Drept Privat , Pandectele Române, Revista Română de Jurisprudență, Revista Română de Executare Silită), precum și în volumele unor conferințe naționale și internaționale.Oliviu Puie este autor unic a 15 carti, dintre care 13 monografii si doua volume de Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. De asemenea , Editura Universul Juridic si Revista romana de executare silita i-a conferit Premiul „Savelly Zilberstein” pe anul 2009, pentru studiul ,, Consideratii privitoare la la ttlurile executorii si procedura de executare in materia contenciosului contraventional,, publicat in Revista romana de executare silita nr.1/2009.Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM