16318813444EXJ43.png

Cod: 402665

ISBN: 1841-604702102

Editura:

Data aparitiei: 2021

Colectia:

Pagini: 120

Disponibilitate: rezervare

Caiete de drept penal nr. 2/2021

Dreptul penal reprezintă o componentă esențială a oricărui sistem juridic, cu implicații profunde în ceea ce privește calitatea actului de justiție. În același timp, în contextul frecventelor fluctuații legislative din perioada actuală, numărul problemelor cărora teoreticienii și practicienii dreptului penal sunt chemați a le găsi soluții a crescut exponențial. Iar un nou forum de discuții asupra acestora nu poate fi decât binevenit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau științifică de prestigiu existența mai multor publicații are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea de opinii, nu de puține ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluții.


Cui se adresează revistă? Prin modul în care a fost concepută și structurată, credem că în paginile sale se va regăsi – ca autor sau cititor – orice persoană preocupată de problematica dreptului penal, indiferent de statutul său actual – practician al dreptului, teoretician sau student.


Ce ne propunem? În primul rând, realizarea unei publicații, cu apariție trimestrială, de un înalt nivel profesional. În paginile revistei își vor găsi locul doar materiale originale, care abordează analitic, pe baza unei temeinice documentari doctrinare și jurisprudențiale, aspecte de actualitate din teoria și practica dreptului penal român și a celui comparat.


În același timp, ne propunem să contribuim la relansarea dezbaterii științifice asupra problemelor de actualitate intre principalele școli de drept penal ale țării, dar și la racordarea doctrinei noastre la marile teme de dezbatere ale doctrinei penale europene. De aceea, în paginile revistei se vor regăsi pe viitor și contribuții ale unor specialiști din principalele țări europene, traduse în limba romană.


Nu în ultimul rând, dorim să stimulăm și implicarea tinerei generații de penaliști în discuția profesional-științifică, oferind un mijloc de valorificare a rezultatelor activității lor profesionale.


În încercarea de a materializa aceste propuneri, revista este structurată în următoarele rubrici:

 

I. Doctrină, care va reprezenta secțiunea cea mai importantă a revistei. Dorim publicarea în această rubrică doar a studiilor având o ținută științifică impecabilă, bazate pe o temeinică documentare, argumentate corespunzător, menite să identifice probleme și să propună soluții în interpretarea și aplicarea legii penale.


II. Jurisprudență, rubrică mai restrânsă ca întindere, în care își vor găsi locul hotărâri judecătorești adnotate sau examene de practică judiciară. Vor fi avute în vedere doar hotărâri care prezintă soluții inedite sau abordează probleme controversate, acordând în același timp atenție deciziilor cu impact direct în activitatea instanțelor, cum este cazul deciziilor pronunțate în recurs în interesul legii sau al deciziilor Curții Constituționale incidente în materie penală. Nu va exista însă o secțiune de jurisprudență rezumată în cadrul acestei rubrici.


III. Recenzii, rubrica ce își propune semnalarea apariției unor lucrări de specialitate din țară sau străinătate, însoțită de o prezentare succintă a conținutului lucrării și de scurte considerații pe marginea acestuia.


IV. Info, rubrica în cadrul căreia ne propunem să aducem în atenție evenimente, din țară sau din străinătate, de interes pentru teoreticienii și practicienii dreptului penal.


V. Curier penal, rubrică realizată de unii colaboratori permanenți ai revistei, ce sistematizează toate modificările legislative și jurisprudențiale recente în domeniul dreptului penal și procesual penal sau chiar și al altor discipline, în măsura în care au un impact asupra domeniului predilect al revistei.


Rămânem deschiși oricăror propuneri de îmbunătățire a structurii și a conținutului revistei.Colegiul de redacție

 

Caiete de drept penal nr. 2/2021 - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum