1572868457RRQ4GG.png

Cod: 12286

ISBN: 978-606-39-0550-6

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 236

Disponibilitate: in stoc

Drept si politici ale Uniunii Europene - Note de curs

Autor:

Prezenta lucrare evidențiaza in mod sistematic caracteristicile esențiale ale dreptului și politicilor fundamentale ale Uniunii Europene așa cum sunt ele structurate in cele mai recente documente ale instituțiilor europene, ale actelor normative reprezentative, precum și ale soluțiilor jurisprudențiale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Sunt abordate pe cale interpretativa unele problematici curente circumscrise dreptului Uniunii Europene (precum particularitațile ordinii juridice, politici unionale și cadrul instituțional) astfel incat lucrarea sa se constituie intr-un ghid referențial in materie. In acest scop, sistematizarea informației și prezentarea sa prin mijloace schematice constituie elemente auxiliare cunoașterii dreptului Uniunii Europene. Originalitatea lucrarii deriva din modul de structurare a subiectelor analizate, dar și din conotațiile identificate și extrase din textele legislative și jurisprudențiale relevante pentru ordinea juridica a Uniunii Europene. Astfel structurata, lucrarea se adreseaza studenților, dar și tuturor celor ce vor sa cunoasca și sa ințeleaga mai bine problematica abordata in cuprinsul ei.

Drept si politici ale Uniunii Europene - Note de curs - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum