Alina Serban Doris

Picture

Studii:

31 octombrie 2015 – doctor în drept, titlul tezei „Infracţiuni privind piaţa de capital. Abuzul de piaţă”, conducător ştiinţific prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ;
octombrie 2009-31 octombrie 2015 – student-doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, specializarea Drept penal, tema tezei: „Infracţiuni privind piaţa de capital. Abuzul de piaţă”, conducător ştiinţific prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ;
februarie 2011 – diplomă de licență, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai;
iunie 2009 – diplomă de masterat, specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai (media generală 10, media disertație 10);
2004-2009 – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai;
iulie 2008 – absolvirea Facultăţii de Drept şi obţinerea diplomei de licenţă;
2004-2008 – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, secţia Drept comunitar.

Activitatea profesională:

octombrie 2013-prezent – asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai;
februarie 2012-prezent – avocat definitiv, Baroul Cluj; forma de organizare a profesiei: avocat asociat în cadrul SCPA Sergiu Bogdan şi Asociaţii, Cluj-Napoca, judeţul Cluj;
9 septembrie 2010- februarie 2012 – avocat stagiar Baroul Cluj;
octombrie 2009-octombrie 2013 – cadru didactic colaborator, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai.

Activitate de cercetare:

15 august-22 august 2014 – stagiu de cercetare la Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Germania;

1 martie 2012-1 iunie 2012 – stagiu de cercetare la Facultatea de Drept, Universitatea din Pisa, Italia;

mai 2009-decembrie 2009 – asistent de cercetare în proiectul de cercetare IDEI, cu titlul „Sancțiunile penale – mijloace eficiente sau doar simple iluzii în lupta împotriva traficului și folosirii drogurilor, substanțelor dopante și precursorilor”, director de proiect lect. univ. dr. Sergiu Bogdan.

Participare conferinţe, seminarii ştiinţifice:

12-14 martie 2015 – Fundamentals of Electronic Evidence in Criminal Proceedings, Lisabona, Portugalia;

11-13 septembrie 2013 – Better Understanding the Role of the European Court of Justice in Criminal Matters, Trier, Germania;

23-26 ianuarie 2013 – participare workshop organizat de European Criminal Policy Initiative, München, Germania.

Listă publicații

a. Cărți, monografii

Noul Cod penal. Partea specială – Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan și George Zlati);
Drept penal. Partea specială – Caiet de seminar (Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra înfăptuirii justiției), Ed. Universul Juridic, București, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan);
Drept penal. Partea specială – Caiet de seminar (Infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de serviciu, infracțiuni de fals), Ed. Universul Juridic, București, 2014 (în colaborare cu Sergiu Bogdan);
Drept penal. Partea specială – Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 (în colaborare cu Sergiu Bogdan şi Florin Doru Tohătan).

b. Articole, comentarii jurisprudență

The European Concept of Regulated Market and its Significance for the Romanian Incrimination Norm of Market Abuse, în European Criminal Law Review nr. 2/2013;
Sancţionarea abuzului de piaţă – dualitate contravenţional-penală sau exclusivitate a normei penale/contravenţionale, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2013;
Este intermediarul la dare de mită şi un traficant de influenţă. Studiu privind statutul juridic al intermediarului la dare de mită, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai IURISPRUDENTIA nr. 2/2012 (în colaborare cu Sergiu Bogdan);

Există, în sistemul nostru juridic, două uniuni naţionale ale barourilor din România?, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai IURISPRUDENTIA nr. 4/2010 (în colaborare cu Adrian Tamba); Internarea nevoluntară în scopul expertizării psihiatrice a acuzatei întemeiată pe baza prevederilor art. 117 C. pr. pen. Caracterul nelegal al acesteia, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2010 (în colaborare cu Sergiu Bogdan);
Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri – mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri – Analiză comparativă între consumul de droguri şi consumul de alcool, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2009;
Viciile de consimţământ în dreptul penal, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2009; Avortul „etic”, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2008.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg