Duca Emilian

Picture

Educație și formare: studii universitare și doctorat (Cibernetică), Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București (1988-1998); studii universitare, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” (2007-2011).

Experiență profesională: Consultant fiscal (1997 – prezent) în cadrul mai multor firme multinaționale și din România, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România, începând cu anul 2007.

Activitate de cercetare științifică: Cărți: Codul fiscal comentat și adnotat, Editura Rosetti (2006); Codul fiscal comentat și adnotat, Editura Universul Juridic (2009-2011, 2013-2018); Codul de procedură fiscală comentat și adnotat, Editura Universul Juridic (2009-2019); Soluții fiscale pentru perioade de criză. Reorganizarea afacerilor, Editura Universul Juridic (în colaborare cu Alina Duca – 2009); Taxa pe valoarea adăugată. Principii fundamentale și reguli de aplicare, Editura Monitorul Oficial (2009); Evitarea dublei impuneri – Convenţiile de evitare a dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile din capital, încheiate de România, Editura Universul Juridic (în colaborare cu Alina Duca – 2015); Teorie și practică privind TVA, Editura Monitorul Oficial (2012); Articole (selecție): Impunerea dividendelor plătite rezidenţilor în Elveţia, în Monitorul Fiscalității Internaționale (Wolters Kluwer) – MFI nr. 4/2009; Impozitarea activității desfășurate în străinătate, în MFI nr. 7/2009; Unele aspecte controversate privind prețurile de transfer, în MFI nr. 8/2009; Tratamentul fiscal al consorțiilor. Aspecte practice, în Revista „Consultant fiscal” nr. 5/2009; TVA la investițiile imobiliare realizate de persoane fizice, în Revista „Consultant fiscal” nr. 13/2010; Impactul noului Cod civil în domeniul fiscal, în Revista „Consultant fiscal” nr. 24 (noiembrie-decembrie 2011); Rolul jurisprudenţei în dreptul fiscal, în Pandectele Săptămânale nr. 15/2011 (Editura Rosetti).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM