Fodor Maria

Educație și formare: studii universitare de doctorat la Facultatea de Drept, Universitatea din București (2005), cu teza intitulată „Probele în procesul civil”; studii de licență la Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (1996).

Experiență profesională: decan al Facultății de Drept a Universității Ecologice din București (2016-prezent); Director de Departament la Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București (2011-2016); prodecan al Facultății de Drept, Universitatea Ecologică din București (2008-2011); profesor universitar la Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București (începând cu anul 2013); avocat în Baroul București (1996-2001); consilier juridic în cadrul Uniunii Compozitorilor din România (2001); membru sau, după caz, președinte în diverse comisii de concurs pentru ocuparea de posturi didactice în învățământul superior; referent în comisii de doctorat; membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi juridice.

Activitate de cercetare științifică. Cărți: Drept civil. Teoria generală. Persoanele (coautorat cu Sorana Popa), Ed. Universul Juridic, București, 2017; Comentariul art. 249-326 C. pr. civ., în Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I, coordonatori V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, București, 2013 (prima ediție), 2016 (ed. a 2-a); Drept procesual civil, Ed. Universul Juridic, București, 2014; Drept procesual civil. Manual pentru IFR-ID, Ed. Pro Universitaria, București, 2012; Drept procesual civil. Procedura necontencioasă. Arbitrajul. Executarea silită. Proceduri speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2010; Drept procesual civil, ed. revizuită și adăugită, vol. I (2008) și vol. II (2009), Ed. Universul Juridic, București; Drept procesual civil, vol. I (2006) și vol. II (2007), Ed. Universul Juridic, București; Probele în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2006; Commentaire introductif au Livre II. La procédure contentieuse, Titre I relatif la procédure en première instance (Chapitres I à III du Titre I), în Nouveau Code de procédure civile roumain, Traduction commentée, Juriscope, Presses universitaires juridiques de Poitiers, France, 2018. Articole: autor a peste 47 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau ISI Proceedings și a peste 29 de studii comunicate (și/sau publicate) în cadrul unor conferințe locale, naționale sau internaționale.

Premii: premiul Revistei „Dreptul” pentru publicistică științifică în domeniul dreptului (în anul 2019); premiul „Traian Ionașcu” al Revistei române de drept privat, pentru cea mai bună carte a anului 2016 pe teme de drept privat, pentru lucrarea Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat (2 volume), Ed. Universul Juridic, București, 2016 (în anul 2016); premiul .„Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I – art. 1-526, vol. II – art. 527-1134 (comentariul art. 249-326 C. pr. civ.), Ed. Universul Juridic, București 2013, respectiv 2016 (în anul 2016); premiul „Paul C. Vlachide” al Uniunii Juriștilor din România și al Societății „Titu Maiorescu” pentru monografia Probele în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2006 (în anul 2006).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg