Terzea Viorel

Picture

Viorel Terzea. este judecător la Curtea de Apel Pitești – secția a II-a civilă și de contencios administrativ –, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. A participat în calitate de expert în domeniul Noului cod civil la mai multe seminarii organizate la nivelul Curților de Apel și la nivelul Institutului Național al Magistraturii în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale” , finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. În anul 2020 a devenit doctor în drept al Universităţii din Bucureşti cu teza intitulată „Răspunderea civilă contractuală”, pentru care i s-a acordat calificativul „Foarte bine” (calificativ maxim prevăzut de legislaţia în vigoare).

Activitate științifică: autor sau, după caz, coautor al unor cărți/monografii și articole de specialitate, cu precădere în materia dreptului civil, achiziţii publice, fiscal şi insolvenţă (selectiv): .Răspunderea civilă contractuală, Ed. Solomon, 2021; Prescripţia extinctivă, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), „Codul civil – comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, 2021; Procedura insolvenței. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2017; Contenciosul fiscal. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, 2017; Protecția consumatorilor – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; Achizițiile publice – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; TVA – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, 2016; Noul Cod de procedură civilă adnotat, Ed. Universul Juridic, 2016; Noul Cod de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, 2016 (coautor); Noul cod al insolvenţei adnotat, Ed. Solomon, 2015; Noul Cod civil adnotat, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, 2014, vol. I şi II; Limitele legale ale dreptului de proprietate, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, 2014; Posesia şi acţiunile posesorii în noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2015; Legile fondului funciar-comentariu pe articole, ediţia a IV, 2013, Ed. C.H. Beck; Codul civil adnotat, 3 volume, Ed. C.H. Beck, 2009-2010; Reductibilitatea clauzei penale, în Revista de drept comercial nr. 3/2020, Ed. Universul Juridic; Cauze justificative de neexecutare a obligațiilor contractuale, în „Revista română de drept privat” nr. 3/2019, Ed. Universul Juridic, 2019; Neexecutarea obligațiilor contractuale, în „Revista română de drept privat” nr. 3/2018, Ed. Universul Juridic, 2018; The deed of the creditor – cause for exoneration from contractual civil liability, în „Supplement of Valahia University Law Study Year 2019; Force majeure-excuse for contractual liability, în „Proceedings of the International Conference EUROPEAN UNION’S HYSTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP, 12th edition”, Ed. C.H. Beck, Bucharest, 2019.

Este membru în Consiliul editorial al revistei „Tax Magazine”, Ed. Solomon și în Colegiul de redacție al „Revistei române de executare silită”, Ed. Universul Juridic.

Premii:. Premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Legile fondului funciar-comentariu pe articole”, acordat de Uniunea Juriștilor din România (17 decembrie 2007); Premiul „Mihail Eliescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din România (19 decembrie 2012) pentru volumul colectiv „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Premiul „Revistei Dreptul” pentru publicistică știintifică în domeniul dreptului, acordat de Uniunea Juriștilor din România (11 septembrie 2020).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg