Tita-Nicolescu Gabriel

PictureGabriel Tița-Nicolescu

S-a născut la 23 octombrie 1974, în comuna Mozăceni, județul Argeș.Studii: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, Facultatea de Drept – Diplomă de licențiat în științe juridice și Diplomă de ofițer (1993-1997); Universitatea din București, Facultatea de Drept – Diplomă de Doctor în drept (1999-2003); Universitatea Europeană „Drăgan”, Facultatea de Științe Economice – Finanțe-Contabilitate (1998-2003); Universitatea „Transilvania” din Brașov, Cursuri universitare de psiho-pedagogie (2005).Activitate profesională și didactică: Avocat – Baroul Brașov (specializat în litigii comerciale și fiscale); Cadru didactic universitar, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Drept – în prezent, Conferențiar universitar; Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov; Membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților (2008-2012).

Activitate științifică:


Monografii, tratate și cursuri universitare: Regimul juridic al operațiunilor de leasing, Ed. All Beck; Leasing, Ed. C.H. Beck; Tratat de dreptul afacerilor, Ed. Wolters Kluwer; Drept comercial, Ed. Universității Transilvania din Brașov; Dreptul afacerilor. Note de curs, Ed. Universității Transilvania din Brașov; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor contractuale, Ed. Universul Juridic, București, 2016.

Articole în reviste acreditate și cotate în baze de date internaționale (extras): Prețurile de transfer și paradisurile fiscale, în „Monitorul fiscalității internaționale” nr. 9/2009, Ed. Wolters Kluwer; Contractul de comodat – reglementare legală și corelare fiscală, în „Revista română de drept al afacerilor” nr. 2/2011, Ed. Wolters Kluwer; Riscul contractual în reglementarea noului Cod civil, în „Studia Iurisprudentia” nr. 2/2012; Promisiunea faptei altuia și stipulația pentru altul în reglementarea noului Cod civil, în „Pandectele Române” nr. 10/2012, Ed. Wolters Kluwer; Excepțiile de la principiul obligativității efectelor contractului prevăzute în noul Cod civil, în „Pandectele Române” nr. 11/2012, Ed. Wolters Kluwer; Acțiunile directe în noul Cod civil, în „Pandectele Române” nr. 12/2012, Ed. Wolters Kluwer; Absolute and relative nullity of legal transaction under the new Civil code, în „Buletinul Universității Transilvania din Brașov”, 2014; Câteva aspecte de noutate privind principiul bunei-credințe contractuale în noul Cod civil român, în „Pandectele Române” nr. 4/2013, Ed. Wolters Kluwer; Currency and other valuables counterfeiting offences in national and European regulations, articol prezentat la Conferința internațională Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of crime at European and global level, București, 2013, publicat în volum editat de editură internațională acreditată CNCSIS; Opposability and Effects of Debt Assignment, în „Bulletin of the Transilvania University of Brașov”, Series VII, vol. 7, no. 1/2014; Obligațiile solidare în noul Cod civil, în „Revista Universul Juridic” nr. 9/2016; Daunele-interese în noul Cod civil. Aspecte de noutate și delimitări necesare, în „Revista Universul Juridic” nr. 8/2016; Delimitări necesare referitoare la modurile de transmisiune și de transformare a obligațiilor în noul Cod civil. Își mai au rostul anumite instituții juridice în dreptul nostru civil?, în „Revista Universul Juridic” nr. 7/2016; Condiția și termenul – modalitățile actului juridic civil în reglementarea noului Cod civil, în „Revista Universul Juridic” nr. 5/2016; Noul Cod civil român. Controverse și certitudini pe marginea actului juridic unilateral, în „Revista Universul Juridic” nr. 4/2016; Considerații referitoare la reglementarea nulității și la validarea contractului nul sau anulabil în viziunea noului Cod civil, în „Revista Universul Juridic” nr. 3/2016; Rezoluțiunea și rezilierea contractului în noul Cod civil, în „Revista Universul Juridic” nr. 2/2016; Propunere de lege ferenda privind unificarea noțiunilor de caz fortuit și forță majoră într-un singur concept, în „Revista Universul Juridic” nr. 10/2016; Câteva delimitări necesare între răspunderea civilă delictuală și răspunderea contractuală în dreptul privat român, în „Revista Universul Juridic” nr. 11/2016; Good-Faith in Contracts (în coautorat), în „Bulletin of the Transilvania University of Brașov”, Series VII, vol. 6, no. 1/2013; Business Law – A Law Branch Growing Distinct, în „Bulletin of the Transilvania University of Brașov”, Series VII, vol. 6, no. 1/2013; Delimitări ale răspunderii civile delictuale în raport cu alte forme de răspundere juridică în dreptul român, în „Revista Universul Juridic” nr. 12/2016; Error. Brief Remarks on the Legal Novelties on Error, în „Law Review” – indexată BDI (dec. 2016).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg