Trailescu Alin

Educație și formare: studii universitare de postdoctorat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (2013-2015); studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (2010-2013), absolvite cu distincția excelent; studii universitare de masterat, specializarea Contencios administrativ şi fiscal, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (2008-2010).

Experiență profesională: lector universitar la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (2013-prezent), cadru didactic asociat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (2008-2013); avocat în cadrul Baroului Timiş (2008 – prezent).

Activitate de cercetare științifică.
Cărți: Răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale, Editura C.H. Beck, 2013; Răspunderea patrimonială pentru obligațiile fiscale, Editura Universul Juridic, 2015; Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii (coautor), Editura C.H. Beck, 2013 - 2021; Drept procesual civil. Executarea silită (coautor), Editura C.H. Beck, 2021.
Articole: 40 de lucrări în calitate de autor sau coautor în diverse resviste de specialitate sau ale conferinţelor naţionale ori internaţionale, printre care: Reexaminarea deciziei de soluţionare a contestaţiei fiscale, în revista Cluj Tax Forum nr. 2/2021, Editura Hamangiu; Unele aspecte controversate privind admisibilitatea acţiunii în anularea actului administrativ-fiscal, în revista Cluj Tax Forum nr. 6/2020, Editura Hamangiu; Executarea obligațiilor privind plata unor sume de bani stabilite prin hotărâri ale instanțelor de contencios administrativ, în culegerea Executarea hotărârilor în contenciosul administrativ (coord. G. Bogasiu), Editura Solomon, 2020. Unele aspecte privind acțiunea împotriva ordonanțelor Guvernului (coautor), în Curierul Judiciar, nr. 3/2017; Executarea hotărârilor instanțelor de contencios administrative (coautor), în revista „Dreptul”, nr. 11/2016; Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, în revista ”Dreptul”, nr. 10/2015; Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală, în revista ”Dreptul”, nr. 11/2015; Unele aspecte specifice acţiunii în despăgubiri pentru pagubele cauzate prin actele administrative de autoritate nelegale, în revista ”Dreptul”, nr. 2/2014.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg