Negru Anca Ioana

Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2012-2020), absolvite cu distincţia summa cum laude; studii universitare de masterat, specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2007-2008).

Experienţă profesională: cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (februarie 2008-prezent); avocat, Baroul Cluj (aprilie 2008-prezent).

Activitate de cercetare ştiinţifică: Invalidarea mijloacelor de probă obţinute ilegal în dreptul comparat, în CDP nr. 1/2017; Principiul aflării adevărului. Principiul oficialităţii. Raport de cauzalitate. Forma de participaţie (Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 370/R/2008), în CDP nr. 4/2008 (coautor); Unele precizări privind pornografia infantilă în legislaţia română, în CDP nr. 3/2009; Aversul şi reversul monedei. Metode de contrafacere a monedelor antice şi metode de identificare a falsurilor moderne de monede antice, în Patrimonium II – Combaterea criminalităţii contra patrimoniului cultural european, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009 (coautor); Experţi criminalişti, o privire comparativă, în Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie nr. 3/2010 (coautor).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg