Angelica Cobzaru

Educaţie şi formare:
2004-2010 - Universitatea din Craiova / Şcoala Doctorală în Drept
Tipul calificării/diploma obţinută: Doctorand

2004-2005 - Universitatea Ecologică din Bucureşti / Facultatea de Drept
Tipul calificării/diploma obţinută: Master / Master

2003-2004 - Universitatea „George Bacovia” din Bacău/ Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Tipul calificării/diploma obţinută: Master / Master

1998-2001 - Universitatea Ecologică/Facultatea de Drept
Tipul calificării/diploma obţinută: Licenţiat / Diplomă de licenţă

1992-1996 - Universitatea din Bucureşti / Facultatea de Litere
Tipul calificării/diploma obţinută: Licenţiat/ Diplomă de Licenţă

Experienţa profesională
2008-prezent – Cadru didactic, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Drept
februarie 2004-octombrie 2008 – Cadru didactic¸Universitatea „George Bacovia”din Bacău
2001-octombrie 2003 – Consilier juridic, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
mai 1998-octombrie 2003 – Secretar şef universitate, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Sursa: http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/477_cv-ro.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg