Florescu Dumitru C.

Picture

Prof. univ. dr. DUMITRU C. FLORESCU este şeful Catedrei de Drept privat a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii TITU MAIORESCU din Bucureşti.

Autorul a absolvit cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, ca şef de promoţie, şi în 1972 a obţinut titlul de doctor în drept.

Între anii 1964 şi 1973 a fost asistent universitar la Catedra de Drept civil a Facultăţii de Drept din Bucureşti.

În anii 1969 şi 1970 a urmat şi absolvit cu menţiunea "bien" ciclul I şi respectiv , II al Facultăţii Internaţionale pentru studiul Dreptului Comparat din Strasbourg – Franţa.

Din anul 1973 a lucrat ca secretar II în Ministerul Afacerilor Externe, iar între anii 1978 şi 1979 a fost secretar II şi ataşat de presă la Ambasada României la Bruxelles.

În anul 1979 a intrat în avocatură în Baroul Bucureşti.

În anul 1990 a revenit în Ministerul Afacerilor externe în calitate de consilier diplomatic.

Între 1995 şi 1997 a fost consilier diplomatic al Ambasadei României la Moscova.

În 1998 şi-a dat demisia şi a revenit în avocatură şi în învăţământul superior.
Este autor a numeroase studii, articole, note şi recenzii de drept civil şi drept procesual civil.

În anul 2001 a publicat cursurile "Drept civil. Drepturile reale" , "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor" , manuale "Drept civil. Contracte speciale" , "Drept civil. Succesiunile" şi studiul "Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989."

În anul 2002 a publicat monografia "Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale principale" şi tratatul "Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor" (2 vol.), iar în 2004 cursurile pentru învăţământ la distanţă "Teoria generală a drepturilor reale" şi "Teoria generală a obligaţiilor", "Drept civil. Contractele speciale" şi "Drept civil. Succesiunile" , reeditate în 2006.

În anul 2005 a publicat monografia "Sancţiunile procedurale civile".

Manualul "Drept civil. Contractele speciale" este consacrat unei instituţii fundamentale a dreptului civil; contractul civil; născut odată cu schimbul de mărfuri, instrument juridic, prezent atât în cadrul producţiei, cât şi al circulaţiei mărfurilor.

Manualul este elaborat în lumina dispoziţiilor noului Cod civil, adoptat la 25 iunie 2009.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg