Tita-Nicolescu Gabriel

Picture

Studii: Academia de Poliție „Al.I. Cuza”, București, Facultatea de Drept – Diplomă de licențiat în științe juridice și Diplomă de ofițer (1993-1997); Universitatea din București, Facultatea de Drept – Diplomă de Doctor în drept (1999-2003); Universitatea Europeană Drăgan, Facultatea de Științe Economice – Finanțe-Contabilitate (1998-2003); Universitatea „Transilvania” din Brașov, Cursuri universitare de psiho-pedagogie (2005).

Activitate profesională și didactică: Avocat – Baroul Brașov (specializat în litigii comerciale și fiscale); Cadru didactic universitar, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Drept – în prezent, Conferențiar universitar; Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov; Membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților (2008-2012).

Activitate științifică: Monografii: Regimul juridic al operațiunilor de leasing, Ed. All Beck; Leasing, Ed. C.H. Beck, Tratat de dreptul afacerilor, Ed. Wolters Kluver; Drept commercial, Ed. Universității Transilvania din Brașov, Dreptul afacerilor. Note de curs, Ed. Universității Transilvania din Brașov.


Articole în reviste acreditate și cotate în baze de date internaționale (extras): Prețurile de transfer și paradisurile fiscal, în „Monitorul fiscalității internaționale” nr. 9/2009, Ed. Wolters Kluwer; Contractul de comodat – reglementare legală și corelare fiscal, în „Revista română de drept al afacerilor” nr. 2/2011, Ed. Wolters Kluwer; Riscul contractual în reglementarea noului Cod civil, în revista „Studia Iurisprudentia” nr. 2/2012; Promisiunea faptei altuia și stipulația pentru altul în reglementarea noului Cod civil, în revista „Pandectele Române” nr. 10/2012, Ed. Wolters Kluwer; Excepțiile de la principiul obligativității efectelor contractului prevăzute în noul Cod civil, în revista „Pandectele Române” nr. 11/2012; Ed. Wolters Kluwer, Acțiunile directe în noul Cod civil, în revista „Pandectele Române” nr. 12/2012, Ed. Wolters Kluwer; Absolute and relative nullity of legal transaction under the new Civil code, în „Buletinul Universității Transilvania din Brașov”, 2014.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg