Moldovan Carmen

Picture

MOLDOVAN, CARMEN


Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2008-2012), absolvite cu distincția magna cum laude (titlul tezei de doctorat: Limite penale în libertatea de exprimare); contract de cercetare postdoctorală în cadrul Proiectului Posdru/159/1.5/S/141699, „Modernizarea legislației naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ” (tema de cercetare Reflectarea viziunii europene în soluționarea conflictului dintre libertatea de exprimare şi alte drepturi fundamentale în noile Coduri); studii postuniversitare, specializarea Drept internațional privat, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2004-2005); studii de licență în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2000-2004); cursurile Academiei de Drept Internațional de la Haga, secțiunea Drept internațional public (2009, 2021); curs (MOOC) ale Bonavero Institute of Human Rights, Oxford University și UNESCO (2021); cursuri ale Institutului pentru drepturile omului René Cassin, Strasbourg (2007).

Experiență profesională: conferențiar universitar doctor, director al Departamentului Drept public, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (din februarie 2021), titular al disciplinei Drept internațional public; lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (februarie 2016- februarie 2021); asistent universitar doctor (2013-2016); preparator universitar (2007-2012); cadru didactic asociat (2004-2007); avocat în Baroul Iași (din ianuarie 2005); expert invitat în domeniul drept internațional public și dreptul tratatelor în MAC Protocol Supervisory Authority Ad Hoc Committee (UNIDROIT) (din octombrie 2021); mobilități de predare Erasmus sau în cadrul altor proiecte (la universități din Spania, Republica Cehă, Franța, Italia); membru în echipe de implementare/cercetare în proiecte internaționale (Constitutional identity of the Central European States, coordonat de Academy of Justice, Varșovia, Polonia, finanțat de Center for European Policy Research University of Criminology and Penitenciary Studies in Warsaw (contract No. 18/CBPE/2021); IR Smart EC-GRANT AGREEMENT N° VS/2021/0200; Proiectul European Campus of City Universities, EC2U, 101004065-EC2U.

Activitate de cercetare științifică. Cărți (selecție): Drept internațional public. Principii și instituții fundamentale, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2019; Libertatea de exprimare. Garanții si responsabilități. Ghid de standarde internaționale si europene, Ed. Hamangiu, București, 2018; Drept internațional public. Principii și instituții fundamentale, Ed. Hamangiu, București, 2017; Drept internațional public. Curs universitar, Ed. Hamangiu, București, 2015; Libertatea de exprimare. Principii. Restricții. Jurisprudență, Ed. CH Beck, București, 2012; Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2020; (coautor); Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Ed. Universul Juridic, București, 2019. Articole (selecție): The European Union`s Core Value of the Rule of Law – Constants and New Developing Standards, în ed. G. Pastuszko, Constitutional Identity and European Union axiology – perspective of Central European States, CBPE 2022, pp. 349-384; The Impact of Human Rights on Business, în S. de Carvalho (ed.), A. Petričević (ed.), Building an Adapted Business Law, Contributions to the 11th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium, November 19, 2021, Bucharest, Adjuris International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 2022, pp. 43-59; Suveranitatea digitală- viitorul spațiului virtual?, în Anale UAIC, Tomul LXVII, Științe juridice, supliment 2, 2021, pp. 271-284; European Union' actorness efficiency concerning the presence of Russian Federation in Ukraine, în G. C. Pascariu, R. Crudu, L.M. Simionov, C. Incalțărău (editors), Assessing the EU's Actorness in the Eastern Neighbourhood, ISBN 978-606-714-658-5 | Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Volume 8 | Eurint Conference Proceedings | July 2-3, 2021, pp. 119-134; Consecințe ale principiului nereturnării refugiaţilor în dreptul internaţional, Anale UAIC, Tomul LXVII, Științe Juridice, Nr. II, 2021, pp. 215-227; Limite ale dreptului internațional în spațiul cibernetic fără limite, Anale UAIC, Tomul LXVI, Științe juridice, Supliment, 2020, pp. 315- 326; Blurred lines in defining the conduct of States in Cyberspace. A critical analysis on the cyber sovereignty and impact over free access to information, Symposium on ‘Exploring the Frontiers of International Law in Cyberspace’ (organized by the European Society of International Law (ESIL), Jagellonian University in Krakow, Leiden University-Grotius Centre for International Law), 4 decembrie 2020; Considerații în legătură cu legitima apărare în dreptul internațional, în Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza” Iași, Tomul LXV/II, 2019, pp. 133-146; Regimul de supraveghere prin intermediul Internetului și drepturile fundamentale, în Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza” Iași, Tomul LXIV, 2018, Supliment, pp. 37-48; Brexit and the International Law on Treaty Withdrawal, in Eurint Proceedings, Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future, Volume 5, 2018, p. 257-271; Particularități ale limitării libertății de exprimare pe interne în cazul discursului urii (hate speech), în Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza” Iași, Tomul LXIV, Nr. I, Științe Juridice, 2018, pp. 251-272; Is the EU-Turkey Action Plan an effective or just an apparent solution to the refugee crisis?, în CES Working Papers – Volume IX, Issue 3, 2017, pp. 194-212; Considerații referitoare la apariția și evoluția dreptului internațional al mediului, în Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza” Iași, Tomul LXIII, Științe Juridice, 2017, Nr. I, pp. 273-286; Aplicarea principiului libertății de exprimare pe internet – între caracterul absolut şi justificarea necesităţii limitării acestuia, în Analele Științifice ale Universității „AL.I. Cuza” Iași, Tomul LXIII, Științe Juridice, 2017, Nr. II, pp. 67-87; The Notion of Refugee. Definition and Distinctions, CES Working Papers, Volume VII, Issue 4, 2016, p. 681-688; Există un real conflict între libertatea de exprimare și credințele religioase?/Is there a real conflict between freedom of expression and religious beliefs?, Conferința Internațională „Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, în perioada 21-23 aprilie 2015, Ed. Hamangiu, 2015, pp. 421-427; Libertatea presei și protecția informațiilor confidențiale în jurisprudența CEDO/Freedom of the Press and Protection of Confidential Information in the ECHR`s Case Law, în volumul Conferinței internaționale Uniformization of the Law – Legal Effects and Social, Political, Administrative Implications, Iași, 23-25 octombrie 2014, 2014, Ed. Hamangiu, București, pp. 606-612; Brief Considerations on the German Constitutional Approach of the Freedom of Expression, în revista Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol. 11, no. 2/2015, pp. 36-44; Considerații în legătură cu reglementarea internațională a „discursului urii” ca limită a libertății de exprimare, în revista Dreptul nr. 1/2015, pp. 197-213; Succinte considerații referitoare la privilegiul confidențialității surselor de informare ale ziariștilor, în Dreptul nr. 3/2012, pp. 181-194; Admisibilitatea ingerințelor naționale în exercitarea libertății de exprimare în interpretarea Curții Europene a Drepturilor Omului, în Anale UAIC, Tomul LVIII, Științe Juridice, 2012, Nr. I; Compatibilitatea ingerinței statelor în raport cu garanțiile Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cu privire la libertatea de exprimare, în Dreptul nr. 4/2011, pp. 177-193; Conflictul dintre presă și reputație. Repere din jurisprudența europeană și americană, în Dreptul nr. 2/2011; Valoarea constituțională a libertății de exprimare în doctrina și jurisprudența din Statele Unite ale Americii, în Revista de Drept Public nr. 4/2010.


Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM