Dan Andrei Coldea

Picture

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2014-2021), absolvite magna cum laude; studii universitare de masterat, disciplina Dreptul național și european al afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2012-2013); studii de licență, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2008-2012), domeniul Drept; studii de licență, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, domeniul Economie și afaceri internaționale, specializarea Afaceri internaționale.

Experiență profesională: formator titular de formare inițială al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Cluj, disciplina Drept comercial (2022-prezent); cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2015-2022), disciplina Drept comercial; avocat în cadrul Baroului Cluj (2013-prezent).

Activitate de cercetare științifică: Cărți: Tratat practic de insolvență, vol. I, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2022 (coautor), ediție coordonată de Radu Bufan, Andreea Deli-Diaconescu, Mihaela Sărăcuț. Articole: Implementarea consolidării substanțiale în cadrul procedurii insolvenței în dreptul român, în Revista Română de Drept Comercial nr. 4/2020.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM