Bozesan Vasile

Picture

I. Educație și formare: doctorand, disciplina Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din București; absolvent al Institutului Național al Magistraturii (2011); master, specialitatea Drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2011); licență în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2008).

II. Experiență profesională: judecător, Tribunalul Ilfov (din 2017); formator, Institutul Național al Magistraturii, Catedra de drept civil și drept procesual civil (din 2022);


III. Activitate de cercetare științifică:; coordonator al colecției „Biblioteca de executare silită”, Ed. Universul Juridic; autor a numeroase lucrări de specialitate juridică – GRILE PROCEDURĂ CIVILĂ. Admitere INM▪Magistratură▪Avocatură” (colectiv de autori; coord. V. Bozeșan), Ed. C.H. Beck, București, 2024; Spețe pentru admiterea la INM/magistratură. Drept civil și drept procesual civil, ed. I-III (coordonator, colectiv de autori), Ed. Universul Juridic, 2021-2023; Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. I, II și III (coautor), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan; Ed. Universul Juridic, 2016, 2017, 2021; Teste grilă (Drept procesual civil), vol. I, ed. a 6-a (colectiv autori), Ed. Solomon, 2019; Codul de procedură civilă (ed. adnotate/îngrijite), Ed. Solomon, 2017-2022; Condițiile esențiale ale executării silite.
Conformitatea, efectivitatea, integralitatea și promptitudinea, Ed. Universul Juridic, 2018; Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentariu pe articole (coordonator/coautor), Ed. Universul Juridic, 2017; Executarea silită. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (coordonator), Ed. Universitară, 2015; Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă, Ed. Hamangiu, 2014; Ordonanța de plată în noul Cod de procedură civilă. Practică judiciară comentată (coautor), Ed. Hamangiu, 2014; Limitele libertății de exprimare. Politicieni, jurnaliști, magistrați (coautor), Ed. Hamangiu, 2014; Dreptul la un proces echitabil. Aspecte civile. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României, vol. I și II (colectiv de autori), coordonator D. Călin, Ed. Universitară, 2017; Viața de familie. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (colectiv de autori), coordonator R.M. Călin, Ed. Universitară, 2014; Libertatea de exprimare. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României (colectiv de autori), coordonator V. Bozeșan, Ed. Universitară, 2013.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM