Bogdan Sergiu

Picture

Educație și formare:
2005 – doctor în drept, titlu acordat de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, pentru teza cu titlul: „Eroarea în dreptul penal”
1993-1997 – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Experiență profesională:
Din 2018 – Profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Din 2015 – Conducător de doctorat
Din 2012 – Conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Din 2012 – Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Din 2010 – Avocat coordonator al SCPA Sergiu Bogdan & Asociații
Din 1997 – Avocat

Titularul cursurilor de Drept penal. Partea specială, Criminologie, Drept penal al afacerilor, susținute la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Activitate de cercetare științifică:
Autor al mai multor cărți de specialitate, printre care:
Harmonisierung strafrechtlicher Sanktionen in der Europäischen Union – Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, coordonator Prof. Dr. Helmut Satzger, Ed. NOMOS, 2020 (coautor)
Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției (coautor), Ed. Universul Juridic, 2017
Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra înfăptuirii justiției. Spețe și grile pentru concursuri și examene, ediția a III-a (coautor), Ed. Hamangiu, 2019
Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat. Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni de fals. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială. Spețe și grile pentru concursuri și examene, ediția a III-a (coautor), Ed. Hamangiu, 2019
Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice (coautor), Ed. Universul Juridic, 2020
Criminologie, ediția a III-a, Ed. Universul Juridic, 2012

Autor al unui număr de peste 30 de articole, comentarii jurisprudențiale și recenzii
Coordonator al seriei Biblioteca de drept penal a Editurii Universul Juridic
Membru în consiliul editorial al revistei Caiete de Drept Penal
Membru al unei echipe de cercetare internațională – European Criminal Policy Initiative (ECPI)

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM