Cristina Marilena Paraschiv

Picture

Educație și formare: studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, București (2011); studii postuniversitare, disciplina Teoria generală a dreptului, Facultatea de Drept Nicolae Titulescu, Universitatea din Craiova (2002); cursuri de formare continuă în specializarea Drept comunitar european, Centrul de pregătire economică și administrativă, Universitatea din București (2001); Practical Training on parental judgment enforcement, Institutul European de Administrație Publică, Roma (2022); How to handle cross-border child abduction procedures? Return decisions, non-return decisions and their enforcement with a view to the Brussels II ter Regulation, Institutul European de Administrație Publică, Varșovia (2022); How to handle cross border maintenance procedures? The first decade of applying the Maintenance Regulation, Institutul European de Administrație Publică, Luxembourg (2022); CiviLaw – Training of lawyers on EU instruments in insolvency law, European Lawyers Foundation (2022).

Experiență profesională: lector universitar doctor, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București (2008-prezent), disciplinele Drept comercial, Dreptul afacerilor, Remedii și căi de atac în domeniul achizițiilor publice, Jurisprudență națională și europeană în materia achizițiilor publice; preparator universitar, asistent universitar, Facultatea de drept, Universitatea din Pitești (2001-2008), disciplinele Drept administrativ, Dreptul familiei, Drept comercial; avocat definitiv, membru al Baroului București (2004-prezent).

Activitate de cercetare științifică: Cărți: Studiu comparat privind instituția publicității imobiliare, Ed. Universității din Pitești (2012); Proceduri de recuperare a creanțelor naționale și internaționale, Ed. Universității din Pitești (2012); Legislația privind cadastrul și publicitatea imobiliară, Ed. C.H. Beck (2013).
Articole: Regimul juridic al asocierii în participație în noul Cod civil, în CJ nr. 4/2014; Contractul de fiducie, publicat în Cross Cultural Management Journal, vol. XV, 2013/29 (3); Debates regarding the special procedure of the order for payment in the regulation of the new Code of civil procedure, în Revista Dreptul nr. 2/2013; The European order for payment procedure, în Jurnalul Internațional de Științe Juridice Agora nr. 2/2013; Branch status in cross-border insolvency procedure, în Jurnalul Internațional de Științe Juridice nr. 1/2013; Factoring Agreement – Instrument for credit institutions, Conferința internațională de drept Agora, AILC 2013, Universitatea Agora, Oradea, 2013; Innovative model for promoting entrepreneurship among the unemployed person, coautor alături de prof. univ. dr. N. Potoceanu, în Medimond International Proceedings (2012); Real Estate Publicity in the light of the provisions of the new Civil Code, International Conference on Economics and Administration, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, (2012); Offshore companies, International Conference on Economics and Administration, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, (2010); Aeolian energy – the energy of the future?, în Revista Manager nr. 9/2009; The lien, The International Conference – The „Acquis communautaire” a need for the European Integration, (2006); The Process of European Unification and the Conformity of the Romanian Legislation with E.U. Standards”, The International Conference – The „Acquis communautaire” a need for the European Integration, (2006).

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg