Ilie George-Alexandru

Studii:
• Universitatea din Bucureşti-Facultatea de Drept, licentiat in drept din iulie 1999;
• doctor în drept summa cum laude cu tema “Problematica riscurilor in contracte” al Universităţii din Bucureşti (iulie 2011).

Experienţa profesională:
• 1999-2000 - jurist la Departamentul de Reglementare a Pietei si Intermediere Financiara al Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
• din mai 2000 – pana in prezent avocat in Baroul Bucuresti, in principal, colaborator in Societatea Civila de Avocatura “Cristian Iordanescu si Asociatii“;
• din octombrie 1999 cadru didactic de seminarizare colaborator la disciplina Dreptul Familiei in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti-Catedra de drept privat;
• din Februarie 2001- preparator universitar la disciplinele Drept civil. Drepturi reale si Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti - Catedra de drept privat;
• din Februarie 2004 - prezent, asistent universitar la disciplinele Drept civil. Teoria generala si Drept civil. Persoanele, in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti - Catedra de drept privat;

Alte activitati relvante:
• Lector la conferintele de stagiu organizate de catre Baroul Bucuresti, pe diverse teme ce intereseaza dreptul civil.
•Lector in cadrul cursurilor organizate de catre Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor pe diverse teme ce intereseaza dreptul civil.
• Membru al Comisiilor de admitere/definitivare in profesia de avocat.
•autor sau coautor a 14studii si note de jurisprudenta;

Sursa: http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/cv/george-ilie-cv.pdf

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg