1685009879CYHGWL.png

Cod: 14964

ISBN: 978-606-39-1266-5

Editura:

Data aparitiei: 2023

Colectia:

Pagini: 288

Disponibilitate: in stoc

Legea organizarii si exercitarii profesiei de avocat. Ediția a III-a, revazuta și adaugita

Autor:

   Ediția a III-a – revizuita, dezvoltata și actualizata – marcheaza implinirea unui deceniu de la prima publicare a lucrarii.

   In cuprinsul acestei ediții jubiliare, autorul a tratat majoritatea aspec­telor importante reglementate de Legea nr. 51/1995, cu observarea actelor normative modificatoare adoptate intre timp, inclusiv recentele Legi nr. 32/2023, nr. 50/2023 și nr. 89/2023: principiile fundamentale; activitațile ce pot fi realizate de avocați; formele și moda­litațile de exercitare a profesiei; existența, repartizarea teritoriala și funcționarea barourilor; situația avocaților straini; nedem­­nitațile, incompatibilitațile și interdicțiile; primirea in pro­fesie; stagiul profe­sional; dobandirea calitații de avocat definitiv; tabloul avocaților; exercitarea ilegala a avocaturii; suspendarea și ince­tarea calitații de avocat.

   Prin abordarea interprofesionala, lucrarea poate fi utila nu doar avocaților, ci și altor practicieni ai dreptului. Totodata, explicațiile vor ajuta la studierea textelor Legii nr. 51/1995 de catre cei care se pregatesc in vederea susținerii exame­nelor de primire in avocatura și absolvire a Institutului Național pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.).

   Ștefan Naubauer este avocat in Baroul București, doctor in drept, cadru didactic la Universitatea „Nicolae Titulescuˮ din București, formator la I.N.P.P.A., membru in Consiliul științific al revistei Dreptul și in Comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society. A publicat in calitate de autor/coautor peste 70 de lucrari in domeniul dreptului.

 

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum