1655277832X23RWK.png

Cod: 14388

ISBN: 978-606-39-1063-0 ISBN GENERAL

Editura:

Data aparitiei: 2022

Colectia:

Pagini: 1005; 1276; 1121

Disponibilitate: in stoc

Pachet: Tratat de drept civil roman: Volumul I, Volumul II si Volumul III

Autor:

Lipseà literaturei noastre juridice un tratat de drept civil, teoretic dar mai ales practic, clar si in curent cu noile teorii si cu noile modificari ale legislatiunei civile a rasboiului si de dupa rasboi, tratat concentrat in trei volume numai, in genul cunoscutelor tratate ale d-lui Planiol, distinsul profesor dela facultatea de drept din Paris si ale d-lor Colin si Capitant, consilieri la Curtea de Justitie franceza si profesori universitari de drept.

Aceasta lipsa ne-am propus, d-nii I. Rosetti Balanescu, Al. Baicoianu si cu mine, s'o complectam.

Natural ca nu erà tocmai usor de a condensà o materie asà de vasta ca aceia a dreptului civil, in spatiul restrans a 3 volume, chiar de 1000 pagini fiecare, cum sunt ale noastre. Un asemenea comentar sintetic si concentrat, este adeseori cu mult mai greu de alcatuit decat un tratat detailat si intr'un numar mai mare de volume, care sa cuprinda pe larg desvoltate si analizate, toate teoriile vechi si noui, toate controversele rezolvate si nerezolvate si toate criticile ce se pot face si ridicà in doctrina, jurisprudenta si practica juridia.

Asemenea lucrari, in zeci de volume, oricat de savante ar fi, sunt prea, intinse, asà ca fiind mai greu de consultat, servesc mai mult jurisconsultilor deja formati, avocatilor si magistratilor cu lunga experienta, neputand fi utilizate in mod curent de acei cari nu sunt inca complect initiati in stiinta dreptului si cari doresc sa aiba o cunostinta sintetica a dreptului civil. Natural ca acolo unde controversele sunt de ordin juridic practic, – iar nu abstracte si pur dogmatice, – am cautat sa indicam, adevarata interpretare si solutiune, dupa doctrina si jurisprudenta.

De aceia, lucrarea noastra se adreseza mai mult tinerilor avocati si magistrati precum si studentilor universitari dela drept, doritori sa aiba la indemana un tratat complect, clar redactat si adus la curent cu principiile si parerile mai noui ale doctrinei si jurisprudentei celei mai recente.

 

In elaborarea acestui comentar sintetic al dreptului civil ne-am servit de toate tratatele importante de doctrina franceza si de comentariile revistelor de drept franceze si romane, dar mai ales de ultima editie a d-lor Aubry et Rau, consilieri la Curtea de Casatie franceza si profesori universitari de drept, avand de calauza, ca plan si metoda juridica, savantele si admirabilele tratate ale d-lor Planiol si Colin et Capitant, ale caror diviziuni de materii si definitiuni le-am imprumutat, ca fiind cele mai complecte, mai clare, mai precise si mai in curent cu noile teorii si principii in materie ele drept civil.

Pe de alta parte, codul civil roman avand multe deosebiri si diferente fata de codul civil francez, reinoit si complectat prin multe legi ulterioare, (deosebiri importante in materie de: succesiuni ab intestat, regimuri matrimoniale, filiatiune naturala, divort, ipoteci etc.), noi am cautat in modul cel mai riguros sa precizam in chip hotarat aceste deosebiri, spre a inlatura erorile sau confuziile in care se poate cadeà, luand comentariile doctrinei franceze drept comentarii ale dreptului civil roman. Multe articole din Codul Napoleon au fost inlaturate de redactorii Codului civil roman, multe au fost reduse si simplificate, iar altele fundamental modificate sub influenta vechilor codici Calimach si Caragea. Nu mai vorbim de legile din timpul rasboiului si acele de dupa rasboi, cari si ele au adus multe modificari Codului civil francez, cum au adus de altfel si la noi.

Un alt avantaj al lucrarei noastre consista in faptul silintei ce ne-am dat ca in cele mai multe chestiuni sa indicam parerea autoilor nostri de drept cei mai importanti precum si solutia respectiva a instantelor noastre judecatoresti, asà ca pe langa doctrina si jurisprudenta franceza am adus si o larga contributie a doctrinei, legislatiei si jurisprudentei romanesti, lucrare dificila din punct de vedere a lipsei isvoarelor de interpretare a dreptului nostru civil. Legislatia din timpul rasboiului si de dupa, rasboi, a adus si la noi ca si la francezi, multe modificari si multe adaose la textul initial al Codului civil. Cititorii nostri, vor gasi din acest punct de vedere, in comentariile noastre aducerea la curent si punerea la punct si a acestei noui legislatii, intrucat ea este in atingere sau in legatura cu dreptul civil roman. Lucrarea noastra a urmarit atat repetatele schimbari de legislatie cat si progresul si evolutia din ultimii ani survenita in doctrina, legislatia si jurisprudenta franceza si romana, fara a inlaturà critica acestei doctrini, legislatii sau jurisprudente, acolo unele am avut credinta ca ele gresesc.

Aceste spuse, credem ca ne-am, ajuns scopul de a da intr'o forma cat se poate mai concisa, dar suficient de luminoasa si documentata, un tratat complect de drept civil roman. Un sfat insa tinem a da tinerilor juristi, magistrati, avocati si studenti dela drept, cari vor citi sau consultà lucrarea noastra, sfat dat de savantul Profesor de drept dela facultatea din Paris, d-l Marcel Planiol in admirabilul sau tratat de drept civil francez, de asemenea in trei volume: „Tout étudiant, (noi am zice si: orice magistrat si avocat), qui n'a pas sur sa table son Code à côté de son Manuel, travaille mal et ne sait pas s'y prendre". Acest sfat li-l dam si noi cu atat mai mult, cu cat in tratarea materiilor din aceasta lucrare, am avut in vedere, pe cat ne-a fost posibl, ordinea Codului, ca fiind cea mai buna si mai practica.

 

Acesta fiind planul, metoda si modul de tratare al lucrarei de drept civil ce prezentam juristilor nostri, trebue sa marturisim, si sa recunoastem cu cea mai mare placere, marele merit al distinsilor mei colaboratori, d-nii I. Rosetti Balanescu si Al. Baicoianu, ambii doctori in stiintele juridice dela Facultatea de drept din Paris, colaboratori apreciati ai „Pandectelor romane" si fosti elevi ai stralucitilor Profesori, domnii M. Planiol, Colin si Capitant. Cea mai mare parte a acestei lucrari este datorita muncei lor neobosite de aproape patru ani si spiritului lor patrunzator de analiza si sinteza juridica. Partea mea de colaborare este mai mica, dat fiind multiplele mele ocupatiuni necesitate de conducerea plina de raspundere a revistei „Pandectele romane”, precum si a altor publicatiuni juridice. Intregul material insa al celor trei volume ale Tratatului de drept civil roman, a fost examinat si revazut de rnine in mod amanuntit, complectat la unele capitole si rectificat la altele, asà ca intreaga lucrare de si scrisa de mai multi autori, se prezinta ca un tot unitar, – unitate de gandire, unitate de directiva si unitate de sinteza, – dupa acelasi plan conceput intre noi mai dinainte si dupa aceiasi metoda clara de tratare. Pentruca am uitat a spune ca una din calitatile importante a acestei lucrari este si claritatea cea mai desavarsita, asà ca citirea si intelegerea ei se face cu cea mai mare usurinta.

 

Terminand cu aceste lamuriri, tinem sa atragem, atentiunea cititorilor nostri asupra partei introductive a tratatului nostru, parte ce cuprinde primele 200 pagini dela inceput, intitulata Notiuni generale. E absoluta nevoie, mai ales pentru tinerii juristi, ca ea sa fie citita, pentru ca importantele definitiuni si lamuriri principale de drept date in aceasta parte, fac mai usoara intelegerea intregei lucrari. Aceste notiuni generale constituesc o intrare in materia atat de vasta si complicata a dreptului civil, ele fiind o enuntare a tuturor principiilor generale, cu definitiunea si explicarea limbajului technic al dreptului si al expresiunilor uzuale juridice clin acest tratat.

 

Constantin HAMANGIU

Consilier la Inalta Curte de Casatie

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum