Pătrăuș Mihaela

Mihaela Pătrăuș este în prezent conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea. Din 2018 până în prezent este membru al Comisiei de Etică la Universitatea din Oradea.Studii:


2004-2004 - Diplomă postuniversitară Psiho-Pedagogie, Universitatea din Oradea, DPPD

1992 - Diploma de absolvire în specialitatea criminalistică, Ministerul Public

1986-1990 - Diplomă de licență, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept


Titlul ştiinţific: Doctor în Drept- Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 2004


Lucrări stiintifice relevante:


1. M. Pătrăuş, Claudia Florina Uşvat, Pornografia infantilă în reglementările actuale, Revista Dreptul nr. 11/2003, Uniunea Juriştilor din România, 2003,p.38-53


2. M. Pătrăuș, D.D. Pătrăuș, Brief considerations on the european legislative procedures, with particular reference to passarelle clauses, Agora International Journal of Juridical Scientes No. 1/2017, p.7-15, ISSN 1843-570x,E-ISSN 2067-7677, SITE ARTICOL SITE..revista.,EBSCO (poz.3), HEINONLINE(10)12.3.


3.M. Pătrăuș,C.T.Popa, Tax evasion. Theoretical and practical effects of the provision of article 10 of law241/2005, International Conference on” European Integration- New Challenges, 25-27.05.2017, publicat Analele Universităţii din. Oradea, seria Ştiinţe Economice, Tom XXVI 2017, revista cotata CNCSIS B+, p.159-172, , http://www.ijber.org


4. M. Pătrăuș, Considerations regarding a possible question of unconstitutionality of the provisions of art. 207 paragraphs 1 and 2 of the Romanian Criminal Code, publ. în Rev. Annales Universitatis Apulensis. 23/2020., Series Jurisprudentia, Ed. Pro Universitaria, București, 2020, p.206-221


5.M.Pătrăuș , Scurte considerații referitoare la probleme din practica judiciară privind predarea persoanei căutate în baza mandatului european de arestare în contextul pandemiei, Rev. UJ Premium nr. 1/2012, București


Membru al asociaţiilor profesionale: membru în Asociația Magistraților ; membru al ARSP Filiala Oradea.


Limbi straine cunoscute: limba franceză, engleză


Alte competenţe: ECDL


Specializări şi calificări: Cursuri de specializare în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală (2003, 2004, 2005, 2009, 2010)

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM