1501749766cTorX.jpg

Cod: 10687

ISBN: 978-606-39-0125-6

Editura:

Data aparitiei: 2017

Colectia:

Pagini: 320

Disponibilitate: in stoc

Regulamentul privind procedurile de insolventa – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Autor:

Lucrarea Regulamentul privind procedurile de insolvența – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene este conceputa ca un instrument pus la dispoziția celor ce se pot confrunta la un moment dat cu o situație de insolvența cu element de extraneitate. Aceasta are ca obiectiv familiarizarea practicienilor dreptului (judecatori, practicieni in insolvența, avocați, juriști), dar și a altor persoane interesate (posibili creditori, debitori) cu insolvența transfrontaliera prin prisma hotararilor pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene in materia procedurilor de insolvența.

Deciziile CJUE prezentate in prima parte a lucrarii, in numar de 30, grupate in 8 secțiuni in funcție de aspectele vizate, analizeaza și interpreteaza, in principal, dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvența, dar și alte acte normative europene cu incidența in aceasta procedura colectiva.

La fiecare cauza se prezinta situația de fapt, intrebarile preliminare puse de instanțele naționale, soluția pronunțata de CJUE și considerentele hotararii. Prin nota autorului se realizeaza un comentariu avizat și pertinent al cauzei respective atat din perspectiva legislației naționale romane, cat și raportat la prevederile Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvența, ce a intrat in vigoare, cu mici excepții, la 26 iunie 2017.

Demersul este completat de o a doua parte, teoretica, in care se prezinta concis domeniul de aplicare al noului regulament, care a fost substanțial extins. Regulamentul (UE) 2015/848 urmarește, in principal, rezolvarea conflictelor legate de competența și de dreptul aplicabil in procedurile de insolvența transfrontaliera și asigura recunoașterea și executarea hotararilor judecatorești in materie de insolvența in intreaga Uniune Europeana. In consecința, prin dispoziții normative se soluționeaza aspecte de drept internațional privat. Instrumentul analizat nu armonizeaza drepturile materiale ale insolvenței din statele membre. Dispozițiile de drept material au un caracter de excepție și sunt de stricta interpretare și aplicare. Regulile clare se datoreaza, in mare parte, și valorificarii jurisprudenței CJUE.

Participarea autoarei ca reprezentant al Ministerului Justiției in Grupul de lucru JUSTCIV, din cadrul Consiliului Uniunii Europene, pentru negocierea Propunerii de Regulament de modificare a Regulamentului nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvența, negociere finalizata cu adoptarea Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvența (reformare), aduce un plus de valoare informațiilor furnizate.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum