Stefania Amalia Nicoara

- Asistent universitar, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie;
- Doctor în Finanțe;
- Membru în Comitetul Editorial – Studia Universitatis „Vasile Goldiș” Arad Seria Științe Economice;
- Editor asistent – Journal of Legal Studies;
- Autor și coautor de cărți și capitole în cărți în domeniul finanțelor și dreptului financiar și fiscal publicate în edituri recunoscute de prestigiu național și internațional;
- Autor și coautor de articole în reviste indexate în reviste ISI și BDI din țară și străinătate.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM