Terzea Viorel

Picture

Viorel Terzea este judecător la Curtea de Apel Pitești, Secția a II-a civilă și de contencios administrativ, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contenciosului administrativ etc. În anul 2020 a devenit doctor în drept al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Răspunderea civilă contractuală”, pentru care i s-a acordat calificativul „Foarte bine” (calificativ maxim prevăzut de legislaţia în vigoare).Activitate științifică: autor sau, după caz, coautor al unor cărți/monografii și articole de specialitate, cu precădere în materia dreptului civil, achiziţiilor publice, dreptului fiscal şi insolvenţă (selectiv): Codul insolvenței adnotat cu doctrină și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2022; Codul civil adnotat cu doctrină și jurisprudență. Volumul I – art. 1-952, Ed. Universul Juridic, București, 2021; Răspunderea civilă contractuală, Ed. Solomon, București, 2021; Prescripţia extinctivă, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), „Codul civil – comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, București, 2021; Procedura insolvenței. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, București, 2017; Contenciosul fiscal. Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, București, 2017; Protecția consumatorilor – jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Achizițiile publice – jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; TVA – jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Noul Cod de procedură civilă adnotat, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Noul Cod de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016 (coautor); Noul Cod al insolvenţei adnotat, Ed. Solomon, București, 2015; Noul Cod civil adnotat, vol. I şi II, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014; Limitele legale ale dreptului de proprietate, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014; Posesia şi acţiunile posesorii în noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, București, 2015; Legile fondului funciar – comentariu pe articole, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013; Codul civil adnotat, trei volume, Ed. C.H. Beck, București, 2009-2010; Reductibilitatea clauzei penale, în Revista de drept comercial nr. 3/2020; Cauze justificative de neexecutare a obligațiilor contractuale, în Revista română de drept privat nr. 3/2019; Neexecutarea obligațiilor contractuale, în Revista română de drept privat nr. 3/2018.


Este membru în Consiliul editorial al revistei „Tax Magazine”, Ed. Solomon, și în Colegiul de redacție al Revistei române de executare silită, Ed. Universul Juridic.

Premii: premiul „Istrate Micescu” pentru lucrarea „Legile fondului funciar – comentariu pe articole”, acordat de Uniunea Juriștilor din România (17 decembrie 2007); premiul „Mihail Eliescu” pentru volumul colectiv „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, acordat de Uniunea Juriştilor din România (19 decembrie 2012); premiul revistei „Dreptul” pentru publicistică știintifică în domeniul dreptului, acordat de Uniunea Juriștilor din România (11 septembrie 2020); premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian” pentru lucrarea „Răspunderea civilă contractuală”, Ed. Solomon, București, 2021.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM