Tofan Mihaela

Picture

Educație și formare: doctor abilitat în științe administrative, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2019); studii universitare de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2004-2008); studii universitare de masterat (domeniul științe economice, specializarea Managementul afacerilor mici și mijlocii, 2000-2002); studii aprofundate în științe juridice (disciplina Drept internațional public și privat, 1999-2000); studii de licență în științe juridice, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1995-1999).


Experiență profesională: cadru didactic (2001) și profesor universitar (2017), titular al Catedrei Jean Monnet de Drept financiar european la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016); colaborator asociat, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2020); directorul Centrului de Excelență Jean Monnet European Financial Resilience and Regulation (2022); profesor Fulbright la New York University School of Law (2019), avocat titular în Baroul Iași (2001).
Activitate de cercetare științifică. Cărți – unic autor (volume de specialitate publicate ca unic autor): Tax Avoidance and European Law. Redesigning Sovereignty Through Multilateral Regulation, Ed. Routledge, Londra, 2022; Drept financiar european, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019; Drept fiscal, Ed. C.H. Beck – colecția Master, București, 2016; Obligațiile fiscale ale firmei, Ed. C.H. Beck – colecția Praxis fiscal, București, 2012; Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene, Ed. C.H. Beck – colecția Drept european, București, 2008. Cărți – colaborare, selecție: The proceedings of the International Conference on European Finance, Business and Regulation, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022; Dreptul afacerilor, colecția Curs universitar a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2021; Drept financiar și fiscal european, în colaborare cu prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna, volum publicat în Colecția Master a Ed. C.H. Beck, București, 2010;


Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM