1600668289HEQR22.png

Cod: 12724

ISBN: 978-606-39-0660-2

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 1576

Disponibilitate: in stoc

Tratat de contracte administrative si contencios al contractelor administrative in contextul Codului administrativ si al actelor normative interne si unionale

Autor:

       Lucrarea intitulata Tratat de contracte administrative si contencios al contractelor administrative in contextul Codului administrativ si al actelor normative interne si unionale reprezinta primul tratat din literatura juridica romaneasca dupa adoptarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a Codului administrativ, precum si a altor acte normative interne si unionale analizate in cuprinsul lucrarii, care trateaza in mod exhaustiv, complex si interdisciplinar, atat din punct de vedere teoretic, cat si din punct de vedere practic, institutia contractelor administrative si a contenciosului general si special aplicabil in materia contractelor administrative.

Corespunzand exigentelor stiintifice ale unui tratat, lucrarea este structurata in trei titluri, care analizeaza intr-o maniera logico-sistematica regimul juridic al contractelor administrative si solutionarea litigiilor care fac obiectul incheierii si executarii contractelor administrative, prin raportare la actele normative interne si unionale, la doctrina si jurisprudenta in materie.

 Primul titlu al lucrarii analizeaza regimul juridic de ordin general al contractelor administrative, delimitarea contractelor administrative de contractele civile si principiile care stau la baza incheierii contractelor administrative.

Titlul II al lucrarii este cel care analizeaza tipurile de contracte administrative si normele speciale care reglementeaza solutionarea litigiilor referitoare la incheierea si executarea unora dintre tipurile de contracte administrative examinate, fiind reliefate toate implicatiile Codului de procedura civila, ale Codului fiscal si ale noului Cod de procedura fiscala, precum si ale celorlalte acte normative speciale asupra institutiei contractelor administrative. In cadrul acestui titlu sunt analizate contracte administrative larg uzitate si normele speciale care reglementeaza solutionarea litigiilor derivate din aceste contracte administrative, precum: contractele de achizitii publice; achizitiile sectoriale; concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii; contractul de parteneriat public-privat; contractul de concesiune de bunuri proprietate publica; contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica; darea in administrare a bunurilor proprietate publica; darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica; contractele administrative din materia serviciilor de utilitati publice.

Titlul III al lucrarii este consacrat contenciosului general aplicabil tuturor contractelor administrative care nu fac obiectul unor reglementari speciale, precum si procedurii de executare a hotararilor judecatoresti prin care au fost solutionate litigii avand ca obiect contracte administrative.

Prin amploarea, complexitatea si vasta documentare in elaborarea acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui in dreptul romanesc un punct de referinta in analiza regimului juridic al contractelor administrative si in cel al solutionarii litigiilor avand ca obiect incheierea si executarea contractelor administrative, atat pentru autoritatile si institutiile publice cu atributii in materie, pentru magistrati si alti practicieni ai dreptului, cat si pentru cadrele didactice universitare si studenti.

 

 

 

In lucrarea „Tratat de contracte administrative și contencios al contractelor administrative in contextul Codului administrativ și al actelor normative interne și unionale”, conf. univ. dr. Oliviu Puie abordeaza o tema mai puțin intalnita in lucrarile de specialitate, și anume contractele administrative și litigiile aparute in derularea acestora. Bazat pe o expertiza aprofundata și pe o experiența indelungata, dar și pe jurisprudența naționala și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, acest tratat conține informații complexe din doctrina juridica prezentate intr-un mod laborios și sistematic. Astfel, in prima parte a volumului sunt gasim detalii despre reglementarea si definirea contractelor administrative in contextul legislativ actual, precum și despre trasaturile contractului administrativ care stau la baza delimitarii contractelor administrative de contractele civile, dupa care autorul ne prezinta principiile care trebuie sa stea la baza atribuirii contractelor administrative. In urmatoarea parte, sunt abordate doua teme importante – delimitarea contractelor civile de contractele administrative și criteriile care stau la baza delimitarii contractelor civile de contractele administrative –, dupa care sunt prezentate sistematic tipurile de contracte și contextul și condițiile in care se deruleaza. Dintre acestea, pot fi enumerate contracte precum cele de achizitie publica, de achizitii sectoriale,  de concesiune de lucrari si de servicii, de arendare a terenurilor, de administrare, de inchiriere, de asociere, de parteneriat public-privat. Toate acestea demonstreaza ca lucreaza de fața este extrem de utila pentru toți cei care vor sa analizeze contractele administrative.

Luciana Raducanu

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum