16370756636C2RNH.png

Cod: 13629

ISBN: ISBN general 978-606-39-0858-3 ISBN vol. I 978-606-39-0856-9

Editura:

Data aparitiei: 2021

Colectia:

Pagini: 1204

Disponibilitate: in stoc

Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul I - 2021

Autor:

Lucrarea, intitulata „Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția a II-a, revizuita, modificata și completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 și actelor normative speciale interne și unionale, a Tratatului teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția 2015”, a fost elaborata in contextul mutațiilor semnificative aduse instituției contenciosului administrativ prin dispozițiile Legii nr. 212/2018, ale Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 și ale altor normative speciale din dreptul intern și dreptul unional.

Amploarea modificarilor și completarilor aduse instituției contenciosului administrativ prin aceste acte normative a impus o modificare și o revizuire substanțiala a primului volum al lucrarii editat in anul 2015 la prestigioasa editura Universul Juridic din București, astfel ca acesta face in prezent obiectul a doua volume.

Astfel, urmand structura volumului I editat in anul 2015, primul volum al prezentei lucrari este structurat in trei titluri, respectiv: Titlul I, care conține aspecte de ordin general in materia contenciosului administrativ, evoluția istorica a instituției contenciosului administrativ, precum și implicațiile Codului administrativ in materia contenciosului administrativ; Titlul II, intitulat „Recursul administrativ prealabil in contenciosul administrativ tipic și in contenciosul administrativ special, decompetența altor instanțe decat cele de contencios administrativ specializate”, realizeaza o analiza ampla și interdisciplinara a recursului administrativ in contenciosul administrativ și in contenciosul de drept comun, realizandu-se, totodata, o analiza ampla a contestației administrative fiscale reglementate de noul Cod de procedura fiscala prin raportare la recursul administrativ reglementat de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Titlul III al lucrarii analizeaza recursul jurisdicțional in contenciosul administrativ, analizandu-se aspecte de noutate și probleme controversate care vizeaza recursul jurisdicțional in materia contenciosului administrativ, in urma modificarilor legislative intervenite dupa adoptarea Legii nr. 212/2018 și a Codului administrativ, precum: actele administrative premergatoare emiterii actului administrativ și contenciosului actelor administrative premergatoare; raspunderea pentru adoptarea de acte administrative premergatoare adoptarii/emiterii actului administrativ final și raspunderea autoritaților publice pentru acte administrative nelegale; condițiile exercitarii acțiunii in contencios administrativ; obiectul acțiunii judiciare; actele administrative asimilate și contenciosul actelor administrative asimilate; regimul juridic de ordin general al jurisdicțiilor speciale administrative și al actului administrativ jurisdicțional.

Prin amploarea, complexitatea și vasta documentare in elaborarea volumului I al acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referința in dreptul romanesc, atat pentru autoritațile publice cu atribuții in materie, magistrați și alți practicieni ai dreptului, cat și pentru cadrele didactice universitare și studenți.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum