1635412216NWKS79.png

Cod: 13630

ISBN: ISBN general: 978-606-39-0858-3 ISBN vol II 978-606-39-0857-6

Editura:

Data aparitiei: 2021

Colectia:

Pagini: 1016

Disponibilitate: in stoc

Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul II - 2021

Autor:

Lucrarea, intitulata „Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, volumul II, ediția a II-a, revizuita, modificata și completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 și actelor normative speciale interne și unionale,  Tratatului teoretic și practic de contencios administrativ, volumul I, ediția 2015”, elaborata in continuarea volumului I, cuprinde completarea Titlului III din volumul I, prin care se realizeaza o analiza ampla și interdisciplinara a jurisdicțiilor speciale administrative carora prin lege speciala le este conferit caracter administrativ‑jurisdicțional și a jurisdicțiilor speciale administrative fara caracter jurisdicțional in contextul noilor dispoziții instituite de Codul administrativ și de actele normative interne și unionale, o atenție sporita fiind acordata jurisdicției administrative disciplinare aplicabile funcționarilor publici.

Prin acest volum sunt analizate aspecte de importanța majora in contextul legislativ și social existent vizand: regimul juridic al actelor administrative exceptate de la controlul instanței de contencios administrativ și limitele controlului jurisdicțional asupra acestor acte administrative, precum și soluționarea litigiilor pe calea recursului paralel.

O analiza ampla este consacrata competenței materiale și teritoriale a instanțelor de contencios administrativ in contextul modificarilor și completarilor aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 și prin alte acte normative speciale, judecarii cererilor, soluțiilor pronunțate de catre instanțele de contencios administrativ competente și cailor de atac exercitate impotriva hotararilor pronunțate in fond de catre instanțele de contencios administrativ, prin raportare la jurisprudența și doctrina din materia contenciosului administrativ.

Ca element de noutate, volumul II al lucrarii include aspecte privitoare la contenciosul special in materia litigiilor de cadastru și carte funciara, extrase din lucrarea Cadastru și publicitate imobiliara. Contenciosul special in materia cadastrului și a carții funciare”, publicata la Editura Universul juridic, București, 2019, precum și o revizuire și o modificare substanțiala a aspectelor analizate in volumul I al lucrarii, ediția 2015, referitoare la soluționarea litigiilor din materie funciara și din materia imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist, pe calea contenciosului administrativ și a contenciosului de drept comun.

O analiza ampla este dedicata suspendarii executarii actului administrativ, precum și aspectelor referitoare la aplicabilitatea unor instituții de drept procesual civil in materia contenciosului administrativ, precum: ordonanța de plata, ordonanța președințiala, arbitrajul, medierea.

Prin amploarea, complexitatea și vasta documentare in elaborarea volumului II al acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referința in dreptul romanesc, atat pentru autoritațile publice cu atribuții in materie, magistrați și alți practicieni ai dreptului, cat și pentru cadrele didactice universitare și studenți.

Carti din aceeasi colectie

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

museum