Tudor Georgiana

Este doctorand al Școlii Doctorale de Drept din cadrul Facultății de Drept a Universității din București, în domeniul drept penal, cu o temă de cercetare privind protecția penală a intereselor financiare ale UE și are numeroase participări la seminarii și alte forme de pregătire profesională în țară și în străinătate (Luxemburg, Franța, Germania, Spania, Belgia, Lituania, Bulgaria, Israel, Statele Unite ale Americii).

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2002 și Institutul Național al Magistraturii, ca șef de promoție, în anul 2004.

Este judecător din anul 2005, în prezent la Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, și, din 2015, membru al Grupului de experți privind politica UE în materie penală constituit prin Decizia Comisiei Europene din 21 februarie 2012. În perioada aprilie 2013-martie 2014 a activat în cadrul Direcției Afaceri Europene și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției.

Totodată, din anul 2014 este expert specializat în domeniul noului Cod de procedură penală, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, susținând în această calitate seminare în cadrul programelor de formare profesională continuă derulate de Institutul Național al Magistraturii, și, din 2008, formator la Școala Națională de Grefieri în mai multe domenii. A activat ca expert și în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri” finanțat în Programul de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse și a susținut prezentări privind noul Cod de procedură penală în cadrul mai multor conferințe organizate de Institutul Național al Magistraturii, universități și alte organizații implicate în cercetarea științifică.

Dintre lucrările publicate: Codul de procedură penală adnotat cu jurisprudență națională și europeană (coautor), Ed. Hamangiu, București, 2016; Noul Cod de procedură penală comentat (coautor), N. Volonciu, A.S. Uzlău (coordonatori), Ed. Hamangiu, București, 2014 (prima ediție, premiată de Uniunea Juriștilor din România cu premiul „Vintilă Dongoroz”), 2015 (ed. a 2-a); Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni (coautor), Ed. Hamangiu, București, 2014; Infracțiunea de contrabandă. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2012; Înșelăciunea în convenții. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2007 (prima ediție), 2011 (ed. a 2-a); Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală, Ed. Hamangiu, București, 2010; Mandatul european de arestare. Aspecte teoretice și practică judiciară (coautor), Ed. Hamangiu, București, 2009; Tulburarea de posesie. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2006 (prima ediție), 2009 (ed. a 2-a); Jurisprudența C.J.C.E. (coautor), 2 vol., Ed. C.H. Beck, București, 2006.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg