Gherasim-Proca Valentina

Educaţie şi formare: titlul de doctor în Drept (2023); absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii (2010); licenţiat în Ştiinţe Juridice (2003); titlul de Magister/Master în profilul Economic, specializarea Management Financiar Bancar (1997); licenţiat în profilul economic, specializarea Finanţe şi Bănci (1996).

Experienţă profesională: sistem judiciar, instanţe judecătoreşti: judecător (2010-prezent); administraţie publică, finanţe publice (1996-2008); activitate didactică şi de cercetare – normă didactică parţială în regim de colaborator asociat: activităţi de seminar la disciplinele „Finanţe publice” şi „Operaţiuni şi tehnici financiare” (1996-1998).

Activitate de cercetare ştiinţifică: Litigii fiscale. Practică judiciară relevantă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2024, lucrare în 4 volume, respectiv volumul I – Cadrul normativ şi conceptual specific litigiilor fiscale, volumul II – Contestarea actelor administrative fiscale, volumul III – Recuperarea creanţelor fiscale şi răspunderea civilă delictuală în materie fiscală, volumul IV – Acţiuni civile exercitate de autorităţile fiscale în procesele penale de evaziune fiscală; Analiza modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 212/2018 cu privire la procedura specială de executare silită reglementată de Legea nr. 554/2004, articol publicat în Revista de Drept Public nr. 3/2018; Cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Implicaţiile realizării schimbului de informaţii şi a altor forme de cooperare administrativă dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene asupra activităţii organelor fiscale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, articol publicat în Revista de Drept Public nr. 3/2019.

Carti ale acestui autor

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM