Congres internațional „Statul de drept în epoca Covid-19”. Congreso internacional: «El estado de derecho en los tiempos de covid-19»

Picture 06 mai 2021 | 1609 accesari

PROGRAMUL CONGRESULUI INTERNAȚIONAL

„STATUL DE DREPT ÎN EPOCA COVID-19”

6 și 7 mai 2021

 

Joi, 6 mai, ora 17:00 (ora României) [16:00 ora Franței, Italiei și Spaniei, 15:00 ora Portugaliei, 11:00 ora Argentinei și Braziliei]

 

În deschidere:

 1. Andrés Domínguez Luelmo, președinte, AFDL
 2. Sebastian Spinei, decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Sesiunea 1

Joi, 6 mai

Moderatori: Andrés Domínguez Luelmo și Luis Velasco San Pedro

Ora: 17:10

 1. Dr. Juan Jose Hinojosa, profesor de Drept financiar și fiscal, Universitatea din Malaga: „Statul de drept și dreptul financiar sub pandemia COVID-19”

Ora: 17:20

 1. Dr. Andrés Domínguez Luelmo, profesor de Drept civil, Universitatea din Valladolid: „Moratoriu la plata ipotecilor ca urmare a declarării stării de urgență, cauzată de COVID-19”

Ora: 17:30

 1. Dr. Luis Velasco San Pedro, profesor de Drept comercial, Universitatea din Valladolid: „Incidența COVID-19 în dreptul concurenței”

Ora: 17:40

 1. Dr. Henar Álvarez, profesor titular de Drept civil, Universitatea din Valladolid: „Incidența COVID-19 în contractele de închiriere: termen convenit și plata chiriei”

Ora: 17:50

 1. Dr. Fernando Toribios Fuentes, profesor asociat de Drept civil, Universitatea din Valladolid, și avocat al instanțelor de judecată: „Incidența COVID-19 în desfășurarea procedurilor civile în dreptul spaniol”

Ora: 18:00

 1. Dr. Víctor Herrada Bazán, profesor contractual predoc., Universitatea din Valladolid: „COVID-19 în dreptul contractual peruan”

Ora: 18:10

 1. Dr. Alfredo Mario Soto, profesor titular de Drept internațional privat, Universitatea Națională din Rosario: „Filosofia și teoria generală a dreptului în timpurile COVID-19”

Ora: 18:20

 1. Dr. Marcelo Trucco, profesor de Drept internațional public, Universitatea Națională din Rosario: „Protecția drepturilor fundamentale în pandemie: standarde și linii directoare ale sistemului interamerican”

Ora: 18:30

 1. Dr. Carlos Alfredo Hernández, profesor titular de Dreptul contractelor, Universitatea Națională din Rosario: „Regimul locativ argentinian și pandemia COVID-19”

Ora: 18:40

 1. Dr. Hugo de Brito Machado Segundo, Facultatea de Drept, Universitatea Federală din Ceará (Brazilia): „COVID-19 și vulnerabilitatea contribuabilului citat și impozitul procedural fiscal”

Ora: 18:50

 1. Dr. Carmen Vaquero López, profesor titular de Drept internațional privat, Universitatea din Valladolid (prorector pentru comunicare și extindere universitară): „Domeniul de aplicare al măsurilor de urgență adoptate de legiuitorul spaniol cu ocazia COVID-19 privind contractele internaționale”

Ora: 19:00

 1. Dr. Jesús Quijano González, profesor de Drept comercial, Universitatea din Valladolid: „Dreptul societăților comerciale în timpul COVID-19”

Ora: 19:10

 1. Dr. Marina Echebarría Sáenz, profesor de Drept comercial, Universitatea din Valladolid: „Brevete farmaceutice în raport cu COVID-19”

Ora: 19:20

 1. Dr. Carmen Herrero Suárez, profesor de Drept comercial, Universitatea din Valladolid: „Incidența COVID-19 asupra economiei colaborative”

Ora: 19:30

 1. Dr. Antonio Márquez Prieto, profesor de Drept al muncii și securității sociale, Universitatea din Málaga: „Statul de drept, pandemia și prioritățile agendei”

Ora: 19:40

 1. Dr. Carlos David Aguilar Segado, profesor de Drept financiar și fiscal, Universitatea din Málaga: „Efectele pandemiei asupra statului bunăstării: o analiză a pensiilor în Spania”

Ora: 19:50

 1. Carmen Salazar Navarro, stagiar în cercetare, Universitatea din Málaga: „Durabilitatea mediului după pandemie: o perspectivă de drept financiar”

 

 SESIUNEA A 2-a

Vineri, 7 mai, ora 12:00 (ora României) [11:00 ora Franței, Italiei și Spaniei, 10:00 ora Portugaliei, 06:00 ora Argentinei și Braziliei]

Moderator: Prof. dr. Ricardo Costa (Universitatea din Coimbra)

Ora: 12:00

 1. Dr. Jorge Coutinho de Abreu, profesor titular, Universitatea din Coimbra: „Statul de drept și dreptul afacerilor”

Ora: 12:10

 1. Dr. Maria Raquel Guimarães, profesor asistent, Facultatea de Drept, Universitatea din Porto: „Măsurile extraordinare ale pandemiei și contractul de închiriere urbană”

Ora: 12:20

 1. Dr. Rute Teixeira Pedro, profesor asistent, Facultatea de Drept, Universitatea din Porto: „Răspunderea civilă pentru asistența medicală acordată în contextul pandemiei COVID-19”

Ora: 12:30

 1. Dr. Mariana Fontes Da Costa, profesor asistent, Facultatea de Drept, Universitatea din Porto: „Distribuirea riscurilor în contractele comerciale și pandemia COVID-19”

Ora: 12:40

 1. Dr. Tiago Ramalho, profesor asistent, Facultatea de Drept, Universitatea din Porto: „COVID-19: efecte asupra procedurii civile portugheze”

Ora: 12.50

 1. Dr. Ioan Leș, profesor, Academia Română de Științe Juridice: „Cu privire la unele dintre consecințele pandemiei COVID-19 asupra statului de drept”

 

Moderatori: prof. univ. dr. Ioan Leș și prof. dr. Adrian Stoica

Ora: 13:00

 1. Dr. Guillaume Le Floch, profesor, Facultatea de Drept din Rennes I: „Administrația Trump și jurisdicțiile internaționale”

Ora : 13 :10

 1. Dr. Guillaume Payan, conferențiar, Facultatea de Drept din Toulon: „Efectele crizei sănătății asupra dreptului judiciar privat francez”

Ora : 13 :20

 1. Dr. Gian Antonio Benacchio, Universitatea din Trento (Italia): „Dreptul Uniunii Europene și rolul Curții de Justiție”

Ora: 13:30

 1. Dr. Alfredo Ferrante, profesor asociat de Drept privat comparat, Universitatea din Pavia: „Limite la responsabilitatea civilă derivată de o criză de sănătate imprevizibilă”

Ora: 13:40

 1. Dr. Elena Ioriatti, Universitatea din Trento (Italia): „Relația dintre epidemia COVID-19 și noul limbaj juridic care se formează”

Ora: 13:50

 1. Dr. Michele Cozzio, profesor de sisteme juridice comparative, Universitatea din Trento (Italia): „Contractele pentru achiziționarea de vaccinuri anti-COVID-19 în Uniunea Europeană”

Ora: 14:00

 1. Dr. Raluca Bercea, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din Timișoara: „Libertatea de exprimare în vremuri de criză”

Ora: 14:10

 1. Dr. Adrian C. Stoica, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Aspecte procedurale novatoare prevăzute de Regulamentul (UE) 1784/2020 privitor la comunicarea și notificarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială”

Ora: 14:20

 1. Dr. Bianca Selejan-Guțan, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: „Curtea Constituțională a României și criza COVID-19”

Ora: 14:30

 1. Dr. Călina Jugastru, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: „Aspecte privind răspunderea medicală în contextul COVID-19”

Ora: 14:40

 1. Dr. Sebastian Spinei, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: „Fundamente latine și evoluții ale gândirii juridice vs. impactul contextului pandemic asupra standardelor procedurilor judiciare”

Ora: 14:50

 1. Dr. Monica Gheorghe, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: „Aspecte particulare privind raporturile de muncă în contextul pandemiei COVID-19”

Ora: 15:00

 1. Eugen Hurubă, conferențiar, Facultatea de Administrație din Târgu Mureș: „Soluții digitale pentru executarea silită în timpul pandemiei”

Ora: 15:10

 1. Ticu Mădălin Savu, conferențiar, dr. Matei Diaconu, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: „Statul de drept, filosofia și pandemia”

Ora: 15:20

 1. Dr. Raluca-Ioana Bogdan-Hurubă: „Divorțul notarial în timpul pandemiei COVID-19”

 

Încheierea Congresului

 

Andrés Domínguez Luelmo                                                Sebastian Spinei

Președinte AFDL                                                      Decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Prof. univ. dr. Ioan Leș

Vicepreședinte AFDL

 

Atenție: Pentru publicarea lucrărilor conferinței într-un volum, avem nevoie de integrarea articolelor, cel târziu, până la 1 mai.

Articolele trebuie să aibă maximum 18 pagini în Times New Roman de 12, spațiere între rânduri de 1,5 (note de subsol în Times New Roman de 10).

Ora care apare în fiecare prezentare corespunde fusului orar din România.

 


PROGRAMA DEL CONGRESO INTERNACIONAL

«EL ESTADO DE DERECHO EN LOS TIEMPOS DE COVID-19»

6 y 7 de Mayo 2021

Jueves 6 de mayo, 17:00 horas (en Rumanía) [16 horas en Francia, Italia y España, 15 horas en Portugal, 11 horas en Argentina y Brasil].

Palabras de apertura:

 1. Andrés Domínguez Luelmo, Presidente de AFDL
 2. Sebastian Spinei, Decano de la Facultad de Derecho de Sibiu

1ª Sesión

Jueves 6 de mayo

Moderadores: Andrés Domínguez Luelmo y Luis Velasco San Pedro

Hora: 17:10

 1. Dr. Juan Jose Hinojosa, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Málaga: «Estado de Derecho y Derecho Financiero bajo la pandemia de Covid-19».

Hora: 17:20

 1. Dr. Andrés Domínguez Luelmo, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Valladolid: «Moratoria en el pago las hipotecas como consecuencia de la declaración del estado de alarma, provocado por el Covid-19».

Hora: 17:30

 1. Dr. Luis Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid: «La incidencia del Covid-19 en el Derecho de la competencia».

Hora: 17:40

 1. Dr. Henar Álvarez Álvarez, Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de Valladolid: «La incidencia del Covid-19 en los contratos de arrendamiento: plazo pactado y pago de la renta».

Hora: 17:50

 1. Dr. Fernando Toribios Fuentes: Profesor Asociado de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, y Procurador de los Tribunales: «La incidencia del Covid-19 en progreso de los procesos civiles en el Derecho español».

Hora: 18:00

 1. Dr. Víctor Herrada Bazán, Profesor Contratado Predoc de la Universidad de Valladolid: «El Covid-19 en el Derecho peruano de contratos».

Hora: 18:10

 1. Dr. Alfredo Mario Soto, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Rosario: «La filosofía y la teoría general del derecho en épocas de Covid-19».

Hora: 18:20

 1. Dr. Marcelo Trucco, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Nacional de Rosario: «Protección de los derechos fundamentales en pandemia: estándares y lineamientos del sistema Interamericano».

Hora: 18:30

 1. Dr. Carlos Alfredo Hernández, Profesor Titular Ordinario de Derecho de Contratos, Universidad Nacional de Rosario: «El régimen locativo argentino y la pandemia del COVID-19».

Hora: 18:40

 1. Dr. Hugo de Brito Machado Segundo, Faculdade de Direito – Universidade Federal do Ceará (Brasil): «Covid e vulnerabilidade do citadão contribuinte tributária e processual tributária».

Hora: 18:50

 1. Dr. Carmen Vaquero López, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valladolid (Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria): «El alcance de las medidas de emergencia adoptadas por el legislador español con motivo del Covid-19 sobre los contratos internacionales» .

Hora: 19:00

 1. Dr. Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid: «El Derecho de Sociedades durante el Covid-19».

Hora: 19:10

 1. Dr. Marina Echebarría Sáenz, Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid: «Patentes farmacéuticas en relación con el Covid-19».

Hora: 19:20

 1. Dr. Carmen Herrero Suárez, Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid: «La incidencia del Covid-19 sobre la economía colaborativa».

Hora: 19:30

 1. Dr. Antonio Márquez Prieto, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Málaga: «Estado de Derecho, pandemia y prioridades de agenda».

 

Hora: 19:40

 1. Dr. Carlos David Aguilar Segado, Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Málaga: «Los efectos de la pandemia sobre el estado del bienestar: un análisis de las pensiones en España».

Hora: 19:50

 1. Dª. Carmen Salazar Navarro, Becaria de investigación, Universidad de Málaga: «La sostenibilidad medioambiental tras la pandemia: una perspectiva de Derecho financiero».

 

2ª Sesión

Viernes 7 de mayo, 12:00 horas en Rumanía [11 horas en Francia, Italia y Espana, 10 horas en Portugal, 6 horas en Argentina y Brasil]

Moderador: Prof. Dr. Ricardo Costa (Universidade de Coimbra)

Hora: 12:00

 1. Dr. Jorge Coutinho de Abreu, Professor Catedrático, Universidade de Coimbra: «Estado de Derecho y El Derecho Comercial».

Hora: 12:10

 1. Dr. Maria Raquel Guimarães, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito, Universidade do Porto: «As medidas extraordinárias da pandemia e o contrato de arrendamento urbano».

Hora: 12:20

 1. Dr. Rute Teixeira Pedro, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito, Universidade do Porto: «A responsabilidade civil por cuidados de saude prestados no contexto da pandemia de Covid-19».

Hora: 12:30

 1. Dr. Mariana Fontes da Costa, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito, Universidade do Porto: «Distribução de riscos na contratação comercial e a pandemia de Covid-19».

Hora: 12:40

 1. Dr. Tiago Ramalho, Profesor Auxiliar da Facultade de Direito, Universidade do Porto: «Covid-19: efeitos no Processo Civil português».

Hora: 12.50

 1. Prof. Dr. Ioan Leș, Academia de Ciencias Juridicas de Rumania: «Sobre en algunos de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 sobre el Estado de Derecho».

 

Moderadores: Prof. Dr. Ioan Leș y Prof. Dr. Adrian Stoica

Hora: 13:00

 1. Dr. Guillaume Le Floch, Professeur a la Faculte de Droit de Rennes I: «L’administration Trump et les juridictions internationales»

Hora : 13 :10

 1. Dr. Guillaume Payan, Maître de conferénces, Faculte de Droit de Toulon «Les incidences de la crise sanitaire sur le droit judiciaire privé français».

Hora : 13 :20

 1. Dr. Gian Antonio Benacchio, Università di Trento (Italia): «Diritto dell’Unione europea e ruolo della Corte di giustizia».

Hora: 13:30

 1. Dr. Alfredo Ferrante, Professore Asociato di Diritto Privatto Comparato, Università degli Studi di Pavia: «Límites a la responsabilidad civil derivada de una crisis sanitaria imprevisible».

Hora: 13:40

 1. Dr. Elena Ioriatti, Università di Trento (Italia): «Rapporto tra il l’epidemia Covid e il nuovo linguaggio giuridico che si sta formando».

Hora: 13:50

 1. Dr. Michele Cozzio, Università di Trento (Italia), docente di Sistemi giuridici comparati: «I contratti di acquisto dei vaccini anti Covid-19 nell’Unione europea».

Hora: 14:00

 1. Prof. univ. Dr. Raluca Bercea – Faculté de Droit de l’Université de Timișoara: «La liberté d’expression en temps de crise».

Hora: 14:10

 1. Prof. univ. Dr. Adrian C. Stoica, Faculté de Droit de l’Université ”Ovidius” de Constanța: “Aspectos procesales innovadores previstos en el Reglamento (UE) 1784/2020 sobre la comunicación y notificación en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil”.

Hora: 14:20

 1. Prof. univ. Dr. Bianca Gutan, Faculté de Droit de l’Université ”Lucian-Blaga” de Sibiu: «La Cour constitutionnelle de la Roumanie et la crise Covid-19».

Hora: 14:30

 1. Prof. univ. Dr. Călina Jugastru, Faculté de Droit de l’Université ”Lucian-Blaga” de Sibiu: “Aspectos de la responsabilidad médica en el contexto del COVID-19”.

Hora: 14:40

 1. Dr. Sebastian Spinei, Maître de conférences, Faculté de Droit de l’Université ”Lucian-Blaga” de Sibiu: «Fundamentos latinos y evoluciones del pensamiento jurídico vs. el impacto del contexto pandémico en los estándares de los procedimientos judiciales ».

Hora: 14:50

 1. Dr. Monica Gheorghe, Maître de conférences, Faculté de Droit de l’Université ”Lucian-Blaga” de Sibiu: “Aspectos particulares de las relaciones laborales en el contexto de la pandemia Covid-19”.

Hora: 15:00

 1. 19. Dr. Eugen Hurubă, Maître de conférences, Faculté d’administration de Târgu Mureș: “Soluciones digitales para hacer cumplir la ley durante la pandemia”.

Hora: 15:10

 1. 20. Dr. Ticu Mădălin Savu, Maître de conférences Matei Diaconu, Maître de conférences, Facultaté de Droit de l’Université de Craiova: «El Estado de derecho, la filosofia y la pandemia».

Hora: 15:20

 1. Dr. Raluca-Ioana Bogdan-Hurubă: «El divorcio notarial durante la pandemia de Covid-19».

Clausura del Congreso

Presidente de AFDL                        Decano Faculdad de Derecho – Sibiu

Andrés Domínguez Luelmo                                 Sebastian Spinei

 

 

Vicepresidente AFDL

Prof. Dr. Ioan Leș

 

 

Atención: Para la publicación de las ponencias del Congreso en un volumen necesitamos la integración de los artículos, como muy tarde, hasta el primero de mayo.

Los articulos tienen que tener un máximo de 18 paginas en Times New Roman 12, interlineado1,5 (notas a pie en Times New Roman 10).

La hora que aparece en cada Ponencia corresponde con el huso horario de Rumanía.

 

Conferința va fi transmisă LIVE pe Portalul Universul Juridic www.universuljuridic.ro și pe Facebook, pe pagina proprie a evenimentului. Accesul este liber.

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM