1567579216ATZQHW.png

Cod: 11974

ISBN: 1843-06511901

Editura:

Data aparitiei: 2019

Colectia:

Pagini: 186

Disponibilitate: rezervare

Analele Universitatii de Vest din Timisoara - Seria Drept (Nr. 1/2019)

I. STUDII. ARTICOLE. COMENTARII
SECȚIUNEA DE DREPT PRIVAT
Maintenance obligations: European Union, Lugano and the Hague Conference - Associate Professor Silvia MARINO
Cross-border Commercial Litigation – Do We Need a Permanent European Commercial Court? - Associate Professor Stephan RAMMELOO
The Rebus sic stantibus Doctrine from a Comparative Perspective with a Special Emphasis on its Legal Treatment in the Croatian Legal System and Jurisprudence - Dr. sc. Lidija ŠIMUNOVI
Considerații cu privire la reglementarea prejudiciului, element esențial al raspunderii civile, in noul Cod civil - Lect. univ. dr. Florina POPA
Construirea de competențe in dreptul comercial in Statele Membre ale Uniunii Europene - Lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI
Aspecte de ordin juridic privind obligațiile medicului in relația cu pacientul - Drd. Alina Doina TANASE
Abordari cognitive ale leasingului ca instituție interdisciplinara a dreptului internațional și european privat - Avocat drd. Adrian CREȚU

SECȚIUNEA DE DREPT PUBLIC
Asistența și reprezentarea neloiala. O analiza critica - Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA
Aculturația juridica și dreptul penal. Intre uniformizare și conservarea identitații - Senior lecturer PhD. Laura STANILA
Executarea hotararilor judecatorești pronunțate in litigii privind contractele de achiziție publica - Lect. univ. dr. Alin TRAILESCU
Sportul – izvor real al dreptului obiectiv - Asist. univ. dr. Septimiu Ioan PUȚ
Aspecte practice privind dreptul de a dispune de timpul și inlesnirile necesare pregatirii apararii - Drd. Alexandrina-Mirela PERIAN
Liberarea condiționata. Legalitate. Oportunitate. Reziliența - Lorena Alexandra AVRAM

II. MANIFESTARI ȘTIINȚIFICE
Conferințele Facultații de Drept

III. ȘCOALA DOCTORALA
Școala doctorala a Facultații de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara

Analele Universitatii de Vest din Timisoara - Seria Drept (Nr. 1/2019) - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum