1588185811E9HA4Q.png

Cod: 12464

ISBN: 1843-0651 1902

Editura:

Data aparitiei: 2020

Colectia:

Pagini: 340

Disponibilitate: in stoc

Analele Universitatii de Vest din Timisoara - Seria Drept (Nr. 2/2019)

Cuvânt-înainte

Liber Amicorum prof. univ. dr. Emilia MIHAI

 

I. STUDII. ARTICOLE. COMENTARII

Secţiunea de drept privat

Consimţământul consumatorului la prelucrarea datelor personale în contractele business to consumer – condiţia consimţământului granular

Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI

 

Reverse engineering: cât de relevantă este dobânda anuală efectivă pentru transparenţa preţului creditului?

Prof. univ. dr. Lucian BERCEA

 

Posibilitatea invocării existenţei unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestaţiei la executare

Prof. univ. dr. Tiberiu MEDEANU

 

Procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept

prof. univ. dr. Claudia ROŞU

 

OPINIE JURIDICĂ

Referitoare la cererea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, dacă instanţa învestită prin hotărâre de declinare a competenţei poate invoca necompetenţa materială/funcţională, fără a-şi verifica competenţa materială/funcţională în temeiul dispoziţiilor de drept aplicabile, doar cu motivarea că instanţa care a declinat competenţa în favoarea sa nu a invocat excepţia necompetenţei materiale în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 131 C. pr. civ., apreciindu-se astfel că această instanţă a devenit competentă să soluţioneze cauza ca urmare a pronunţării unei încheieri interlocutorii prin care a reţinut că este competentă material/funcţional

Prof. univ. dr. Claudia ROŞU, Lect. univ. dr. Florina POPA, Lect. univ. dr. Alin SPERIUSI-VLAD, Asist. univ. dr. Cătălin LUNGĂNAŞU

 

Principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil versus principiul rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului: corelaţii, interferenţe, limite

Lect. univ. dr. Florina POPA

 

„Părerea ta contează” conform noilor reguli ale pieţei online

Lect. univ. dr. Flaminia STÂRC-MECLEJAN

 

Contractul standard în sistemul de drept american. Scurt studiu de doctrină

Asist. univ. cercet. dr. Dan-Adrian CĂRĂMIDARIU

 

Clauzele abuzive – particularităţi în procedura contestaţiei la executare

Asist. univ. dr. Cătălin LUNGĂNAŞU

 

Răspunderea pentru reaua-credinţă în negocieri

Asist. univ. dr. Raul MIRON

 

Înscrisul autentic în dreptul austriac

Drd. Andrei RUSU

 

Secţiunea de Drept public

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Două ipoteze de (ne)tipicitate

Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA

 

Ştiinţa dreptului în Evul Mediu, Renaştere şi Iluminism

Lect. univ. dr. Dana-Maria DIACONU

 

O perspectivă istorică asupra accesului la justiţie în dreptul românesc

Lect. univ. dr. Violeta STRATAN

 

Reconstrucţia constituţională a Afganistanului

drd. Teodor Ioan COMAN

 

Gestiunea prin contract a terenurilor agricole ale statului

Drd. Mădălina SAUCA

 

Obligaţia contractuală şi răspunderea penală pentru omisiuni

Drd. Cristina NICORICI

 

Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei închisorii mai mare de 10 ani

drd. Lorena-Alexandra AVRAM

 

Aplicarea sancţiunii „avertismentului” în legislaţia contravenţională a Republicii Moldova şi a României

Conf. univ. dr. Oleg PANTEA

 

Participarea la alegerile pentru Parlamentul European sau despre prima obligaţie ce îi revine unui cetăţean european

Drd. Teodora Elena ZALDEA

 

II. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Conferinţele Facultăţii de Drept

 

III. ŞCOALA DOCTORALĂ

Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest

din Timişoara

 

IV. APARIŢII EDITORIALE

 

V. PREMII

Analele Universitatii de Vest din Timisoara - Seria Drept (Nr. 2/2019) - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum