1637587963LHSGZW.jpg

Cod: A347

ISBN: 1841-6047-022

Editura:

Data aparitiei: 2021

Colectia:

Disponibilitate: in stoc

Abonament Caiete de drept penal (an 2022 - 4 numere)

Autor:

Dreptul penal reprezinta o componenta esențiala a oricarui sistem juridic, cu implicații profunde in ceea ce privește calitatea actului de justiție. In același timp, in contextul frecventelor fluctuații legislative din perioada actuala, numarul problemelor carora teoreticienii și practicienii dreptului penal sunt chemați a le gasi soluții a crescut exponențial. Un forum de discuții asupra acestor chestiuni nu poate fi decat bine-venit. In orice comunitate profesionala sau științifica de prestigiu, existența mai multor publicații are rolul de a stimula dezbaterea și de a incuraja exprimarea de opinii, nu de puține ori contradictorii, dar care, in final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluții.

Abonament Caiete de drept penal (an 2022 - 4 numere) - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum