1515760077KNJ39Q.jpg

Cod: 10903

ISBN: 978-606-39-0188-1

Editura:

Data aparitiei: 2018

Colectia:

Pagini: 436

Disponibilitate: in stoc

Drept comercial. Comerciantii

Autor:

Cu o profunda cunoaștere a stadiului actual al Dreptului comercial național și strain, cartea aduce elemente de noutate majora atat prin structura și tematica, cat și prin introducerea in literatura juridica romana a unor noi abordari, specifice celor mai moderne viziuni din domeniu.
Avand o bogata experiența ca profesor universitar, avocat și arbitru, in cuprinsul lucrarii de fața autoarea a imbinat aspectele teoretice cu cele practice, fiecare problematica importanta sau/și controversata fiind reflectata prin jurisprudența relevanta naționala și europeana.
In sistemul unitații dreptului privat roman, Dreptul comercial este o ramura a dreptului privat care reglementeaza activitatea comerciala/economica, raporturile juridice la care participa comercianții, precum și regimul juridic al comercianților, prin utilizarea dispozițiilor Codului civil și a regulilor speciale derogatorii și/sau complementare conținute de legile speciale naționale, europene și internaționale, uzanțele comerciale, principiile generale ale dreptului comercial și jurisprudența obligatorie. In esența, dreptul comercial reglementeaza „materia comerciala”, respectiv activitatea comerciala – sub aspectul conținutului concret al acesteia: tranzacțiile comerciale – și regimul juridic al comercianților/profesioniștilor‑comercianți.

In acest context, autoarea abordeaza materia Dreptului comercial in doua carți: „Comercianții” și „Activitatea comerciala”.
Prin aceasta se releva o repoziționare doctrinara prin raportare la prima ediție a carții, intitulata: „Drept comercial. Intreprinderile comerciale”.
Aceasta carte este consacrata comercianților – celor care desfașoara activitate comerciala sub forma intreprinderilor, desemnați, in modalitatea utilizata de legiuitorul național și european, prin cea mai adecvata și cunoscuta noțiune, și anume cea de „comerciant”.
Aceasta ediție a carții conține titluri principale dedicate celor mai importante instituții ale dreptului comercial: intreprinderile și intreprinderile comerciale; regimul juridic al comercianților persoane fizice și persoane juridice; obligațiile profesionale ale comercianților, și anume: publicitatea prin registrul comerțului, ținerea evidenței contabile a activitații comerciale și concurența comerciala; societațile comerciale – reguli generale și speciale aplicabile fiecarei forme de societate comerciala.
Lucrarea raspunde cerințelor primei parți a disciplinei „Drept comercial” din cadrul planurilor de invațamant ale tuturor facultaților de drept din sistemul de invațamant superior de stat și privat.
Cartea imbina aspectele teoretice cu cele practice, fiecare problematica importanta și/sau controversata fiind analizata prin prisma jurisprudenței relevante a instanțelor arbitrale și statale romane, in special a Inaltei Curți de Casație și Justiție, și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și a jurisprudenței straine relevante.

Obiectivul carții este acela de a introduce elemente de noutate majora, prin structura și conținut, in materia dreptului comercial și, printr‑o abordare specifica celor mai moderne viziuni din domeniu, sa ofere o lucrare utila studenților și practicienilor.

Drept comercial. Comerciantii - Conducere

Alte numere ale revistei

PARTENERI UNIVERSUL JURIDIC

VA RECOMANDAM

21490.jpg
museum
museum